VdLC
aanbestedingscursussen
voor aanbestedende diensten en bedrijven

Categorie: Cursussen

Jurisprudentiemarathon Commissie van aanbestedingsexperts

Op 20 april 2021 behandelen Suzanne Brackmann en Theo van der Linden op speelse wijze in de vorm van een quiz zo’n 40 adviezen van de Commissie van aanbestedingsexperts (CVAE). Bij ‘gewone’ rechtszaken gaat het vaak alleen om de gunningsfase. Dat is ook wel logisch, want je start alleen een rechtszaak als je de aanbesteding daardoor denkt te kunnen winnen. De CVAE behandelt juist alle facetten van een aanbesteding en met name ook zaken die spelen bij de selectie. Soms geeft de CVAE aanbevelingen voor aanbestedende diensten.

De volgende onderwerpen komen in de jurisprudentiemarathon CVAE in ieder geval aan de orde:

 • Mag een leverdatum vanwege de coronacrisis opschuiven of is dat een wezenlijke wijziging en moet er opnieuw aanbesteed worden?
 • Open house wordt veel gebruikt in het sociaal domein waarbij de gebruikers bepalen welke dienstverlener ze kiezen. Mag open house ook gebruikt worden voor bijvoorbeeld deurwaardersdiensten?
 • Een bedrijf wordt gevraagd een offerte uit te brengen. Zij denken dat ze de enige zijn. Pas later blijkt dat het gaat om een meervoudig onderhandse aanbesteding waarbij meerdere partijen een offerte mogen uitbrengen. Mag dat?
 • Mag een aanbestedende dienst een gunningscriterium ‘overig’ opnemen of is dat in strijd met het transparantiebeginsel?
 • Is de motiveringsplicht bij een DAS hetzelfde als bij een ‘gewone’ aanbesteding?
 • Moet een aanbestedende dienst bij een meervoudig onderhandse aanbesteding ook alle relevante redenen voor de gunningsbeslissing aangeven?
 • Na de voorgenomen gunning komt uit dat er sprake ‘had kunnen zijn’ van belangenverstrengeling. Vindt de CVAE dat de aanbestedende dienst de aanbesteding in dient te trekken?
 • Bij een aanbesteding voor ontwikkeling van huisvesting, krijgt een referentie die nabij een winkelcentrum is meer punten. Mag dat?
 • Voor een aantal CPV codes mag een aanbestedende dienst de sterk vereenvoudigde procedure voor sociale en andere specifieke diensten gebruiken. ‘Diensten voor onderwijs en opleiding’ valt daar ook onder. Houdt dat in dat bijvoorbeeld voor het schoonmaken van een school de vereenvoudigde procedure gebruikt mag worden?
 • Het ARW zegt dat niet alleen de nadere gunningscriteria zelf, maar ook hun weging (lees de formules) bij de aankondiging bekend moet worden gemaakt. Vindt de CVAE dat dit ook moet gelden voor ‘gewone’ Europese aanbestedingen?
 • Kan het ook zijn dat een aanbesteding op laagste prijs de meeste maatschappelijke waarde oplevert?

De prijs voor deze cursusdag is € 495,- ex btw. De cursus duurt van 10.00 tot ca 16.00 uur. Deelnemers ontvangen een uitgebreide reader met de behandelde stof. Uiteraard staat er aan het begin van de dag gebak klaar en zijn er lekkere broodjes voor de lunch. Of er na afloop een borrel is hangt af van de corona-maatregelen die dan eventueel nog gelden.

Aanmelden kan via vdlc@bart.nl

Meer info over ons bedrijf op www.aanbesteding.nl

Cursus “Het ‘ontduiken’ van Europese aanbestedingen”

De meest gestelde vraag over Europees aanbesteden is nog steeds ‘hoe kom ik er onderuit?’. Tim Robbe en Theo van der Linden behandelen alle legale (en een paar illegale) uitzonderingen waarbij je niet (volledig) Europees hoeft aan te besteden. Gedurende de dag behandelen we ook tien rechtszaken die laten zien hoe het niet moet: De top tien van de leukste corruptie zaken!

Het programma van de dag ziet er als volgt uit

9.30 Ontvangst met gebak

10.00 Aanvang en inleiding

10.15 Het opknippen van opdrachten naar onderwerp en in tijd

Wat mag er wel en wat mag er niet?

10.45 Falk Pharma en Tirkkonen arrest

Als je geen enkel gunningscriterium hanteert is het ook geen aanbesteding

11.10 Top tien leukste corruptiezaken (1)

11.30 pauze

11.45 Wezenlijke wijziging

Als je je originele aanbesteding goed formuleert biedt dat ongekende ruimte om later zonder aan te besteden zaken in te kopen.

12.00 Mededingingsprocedure met onderhandeling en concurrentiegerichte dialoog 

Deze procedures zijn zeer geschikt als je meer contact met de inschrijvers wilt hebben.

12.30 Top tien leukste corruptiezaken (2)

12.45 Lunchpauze

13.30 Meervoudig onderhands aanbesteden 

Een aantal praktische tips om de juiste bedrijven uit te kiezen

14.00 Bijlage 14 diensten  

Voor deze diensten geldt dat ze volgens een sterk vereenvoudigde procedure mogen worden ingekocht. Maar hoe moet het worden geïnterpreteerd? Diensten voor scholen en onderwijs valt hier bijvoorbeeld onder. Betekent dat dus dat het schoonmaken van een school volgens die vereenvoudigde methode ingekocht kan worden?

14.30 Top tien leukste corruptiezaken (3)

14.45 Pauze

15.00 Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 

Misschien wel het belangrijkste deel van de dag. Wanneer mag je met een leverancier (de huidige) gaan onderhandelen over een nieuwe opdracht. Vele nieuwe jurisprudentie!

15.30 Aanvullende leveringen en diensten   

Wanmeer wordt iets beschouwd als een aanvullende levering of dienst?

15.45 Afzonderlijke operationele eenheid  

Een deel van een aanbestedende dienst mag soms zelfstandig aanbesteden, wanneer mag dat?

16.00

Uitgezonderde overheidsopdrachten   

Een kort overzicht van de uitgezonderde opdrachten

16.15  Top tien leukste corruptiezaken (4)

16.30  Einde

De prijs voor deze cursusdag is € 495,- ex btw. De cursus duurt van 10.00 tot ca 16.30 uur. Deelnemers ontvangen een uitgebreide reader met de behandelde stof. Uiteraard staat er aan het begin van de dag gebak klaar en zijn er lekkere broodjes voor de lunch. Of er na afloop een borrel is hangt af van de corona-maatregelen die dan eventueel nog gelden.

Aanmelden kan via vdlc@bart.nl

Meer info over ons bedrijf op www.aanbesteding.nl

Online training Europees aanbesteden

De basis/opfris cursus Europees aanbesteden van VdLC is nu ook online te volgen. De cursus bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Vier youtube video’s van ca. 50 minuten waarin cursusleider Theo van der Linden op zijn eigen kenmerkende wijze, in helder Nederlands en zonder juridisch jargon, en met veel voorbeelden en verhalen de belangrijkste onderdelen van het moderne aanbesteden behandelt. Veel aandacht is er voor recente jurisprudentie.
 • Alle cursisten ontvangen daarnaast een pdf-editie van het cursusboek waarin de behandelde zaken opgenomen zijn en de voorbeelden uitgewerkt worden.

De cursus is zo opgezet dat hij voor zowel overheden als bedrijfsleven geschikt is. Onderaan deze email kun je de onderwerpen zien die er behandeld worden. Met bijgaande links kun je twee stukjes van de cursus bekijken. Ook voor mensen in de organisatie die niet dagelijks te maken hebben met aanbestedingen zal deze cursus een absolute eye-opener zijn.

Klik hier voor de demo over manipulatief inschrijven

https://www.youtube.com/watch?v=EoajR-S-Cnk&t=16s

Klik hier voor de demo over interviews en presentaties

https://www.youtube.com/watch?v=1ZJN_FvByEw&t=7s

Eerste reacties van deelnemers aan de online-cursus Europees aanbesteden

“Dank voor de inspirerende cursus. Ik had me voorgenomen deze gedurende de week te zullen bekijken. Dat is me niet gelukt, ik heb ze integraal achter elkaar bekeken. Dank voor het overzichtelijke verhaal.”

Rolf Akker, Gasunie

“Al met al is mijn oordeel dat het gaat om een leerzaam, helder verteld, duidelijk verhaal over de kern en de mores van Europees Aanbesteden, goed ondersteund door de reader.”

Marius Alkema, Ministerie van Defensie

Ik heb je online cursus gevolgd. Complimenten voor de duidelijke uitleg, met sprekende voorbeelden! Ik kijk uit naar andere online cursussen van je.

Susan van der Linden, Pro 10

“Dankjewel voor deze leuke cursus. De combinatie van de reader en de filmpjes maakt het leuk om te doen. Het geeft een beetje context bij de stof, zeker de jurisprudentie en de voorbeelden.”

Ralph Venhoven, Raetsheren van Orden

Er zijn verschillende mogelijkheden om deze E-cursus aan te schaffen:

Prijs voor één persoon, € 195,- ex btw

Voor maximaal vijf personen binnen de organisatie, € 495,- ex btw

Basis/opfriscursus Europees aanbesteden

Niet alleen voor nieuwkomers interessant maar ook een ideale opfriscursus voor ervaren aanbesteders die willen weten hoe de huidige stand van zaken is. Zeer veel cases en voorbeelden uit de praktijk, met de nodige humor en relativering verteld door Theo van der Linden. Cursus is opgezet voor zowel deelnemers van de overheid als van het bedrijfsleven.

Jurisprudentie-marathon Aanbestedingsrecht 18 maart 2021 en 8 april 2021

De jurisprudentie-marathon is inmiddels een begrip in de aanbestedingswereld. Op speelse wijze (in de vorm van een quiz) behandelen Suzanne Brackmann en Theo van der Linden meer dan 40 rechtszaken die in de periode mei 2020 – november 2020 gepubliceerd zijn.

Wie zich nu opgeeft ontvangt gratis het boek ‘Een goede inkoper wil niet ontzorgd worden’.

De volgende zaken zijn al geselecteerd: 

Vlak voor het verstrijken van de inschrijvingstermijn toont de directeur van een inschrijver interesse voor de gezondheid van de bestuursvoorzitter en zijn echtgenote. De rechter vindt dat dat achterwege had moeten blijven. Waar of niet? 

Kan nummer twee recht hebben op een schadevergoeding wegens gederfde winst als er vanwege het niet voldoen aan de geschiktheidseisen niet aan nummer een gegund had mogen worden? 

De beoordeling door de beoordelingscommissie is niet anoniem. Is hierdoor de beoordeling ongeldig? 

Had de aanbestedende dienst de smartphones functioneel moeten specificeren? 

Mag je als onderdeel van een aanbesteding voor de inspectie van speel- en sporttoestellen als casus een ‘gevaarlijk’ speeltoestel laten inspecteren? 

Twee inschrijvers hebben na de voorgenomen gunning overleg om afspraken over onderaanneming te maken. Mag dat?  

Is een aanbestedende dienst niet verantwoordelijk voor fouten in het bestek als hij in de aanbestedingsstukken zegt ‘niet verantwoordelijk gehouden te willen worden voor informatie die hij ter beschikking stelt’?  

Een aanbestedende dienst mag niet afwijken van de in de aanbestedingsstukken genoemde manier van beoordelen. Als dat toch gebeurd is, moet er dan altijd opnieuw aanbesteed worden? 

Een inschrijver moet borgen er voldoende personeel op afroep beschikbaar is. Is het hebben van een vestiging in de buurt een goed argument? 

De beoordelingscommissie zegt: “De inschrijver is niet ter plaatse (locatiebezoek) geweest. Het plan is daardoor erg algemeen gesteld.” De inschrijver is echter wel ter plaatse geweest. Gaat de beoordelingscommissie hiermee buiten zijn boekje? 

Kan er volgens de rechtbank Gelderland ondanks de aanduiding GE (geschiktheidseis) ook een uitvoeringseis bedoeld worden? 

De derde NvI werd op de Aanbestedingskalender abusievelijk aangeduid met dezelfde documentnaam als de tweede NvI (‘ [documentnaam] .zip’) en had dezelfde bestandgrootte. Een inschrijver mist hierdoor besteksposten. Is dit een kleine fout die hersteld mag worden? 

Een concurrent stelt op linkedin gezien te hebben, dat de beoogde kandidaat niet tien jaar, maar ‘slechts’ 9,5 jaar ervaring heeft. De rechter zegt dat de gemeente niet mag gunnen maar eerst onderzoek moet doen naar de relevante ervaring van de kandidaat. Waar of niet? 

Bij een Europese openbare aanbestedingsprocedure voor de inhuur van flexibele arbeidskrachten moet het SROI-percentage minimaal 5% zijn, maar voor een hoger percentage krijg je meer punten. De winnende inschrijver biedt 31%, maar daar zit ook SROI bij die niets met het voorwerp van de opdracht te maken heeft. Mag dat van de rechter? 

Een bedrijf garandeert bepaalde responstijden bij een aanbesteding voor gladheidsbestrijding. Moet er bij het berekenen daarvan dan uitgegaan worden van de vestigingsplaats van het bedrijf, of mag het ook op basis van de woonplaatsen van de chauffeurs? 

Cursusleiders Theo van der Linden en Suzanne Brackmann
Cursuslocatie Hotel De Witte Bergen in Eemnes
Aanvang: 10.00 uur, einde: ca. 16.00 uur
Prijs € 495,- excl BTW, inclusief een zeer volledige cursusmap, gratis taxivervoer heen en terug vanaf station Hilversum en een prima lunch.
Aanmelden vdlc@bart.nl