Cursus “Het ‘ontduiken’ van Europese aanbestedingen”

Cursusdata: 10 juni (vol) en 9 september (vol), nog plaats op 31 augustus, 21 september en 2 november

De meest gestelde vraag over Europees aanbesteden is nog steeds ‘hoe kom ik er onderuit?’. In één dag behandelt Theo van der Linden alle legale (en een paar illegale) manieren waarbij je niet (volledig) Europees hoeft aan te besteden. Gedurende de dag kijken we ook naar tien rechtszaken die laten zien hoe het niet moet: de top tien van de leukste, gekste, vreemdste rechtszaken over corruptie, belangenverstrengeling en vriendjespolitiek. Een unieke cursus.

Het programma van de dag ziet er als volgt uit

9.30 Ontvangst met gebak

10.00 Aanvang en inleiding

10.15 Het opknippen van opdrachten naar onderwerp en in tijd

Wat mag er wel en wat mag er niet?

10.45 Falk Pharma en Tirkkonen arrest

Als je geen enkel gunningscriterium hanteert is het ook geen aanbesteding

11.10 Top tien leukste corruptiezaken (1)

11.30 pauze

11.45 Wezenlijke wijziging

Als je je originele aanbesteding goed formuleert biedt dat ongekende ruimte om later zonder aan te besteden zaken in te kopen.

12.00 Mededingingsprocedure met onderhandeling en concurrentiegerichte dialoog 

Deze procedures zijn zeer geschikt als je meer contact met de inschrijvers wilt hebben.

12.30 Top tien leukste corruptiezaken (2)

12.45 Lunchpauze

13.30 Meervoudig onderhands aanbesteden 

Een aantal praktische tips om de juiste bedrijven uit te kiezen

14.00 Bijlage 14 diensten  

Voor deze diensten geldt dat ze volgens een sterk vereenvoudigde procedure mogen worden ingekocht. Maar hoe moet het worden geïnterpreteerd? Diensten voor scholen en onderwijs valt hier bijvoorbeeld onder. Betekent dat dus dat het schoonmaken van een school volgens die vereenvoudigde methode ingekocht kan worden?

14.30 Top tien leukste corruptiezaken (3)

14.45 Pauze

15.00 Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 

Misschien wel het belangrijkste deel van de dag. Wanneer mag je met een leverancier (de huidige) gaan onderhandelen over een nieuwe opdracht. Vele nieuwe jurisprudentie!

15.15 Aanvullende leveringen en diensten   

Wanneer wordt iets beschouwd als een aanvullende levering of dienst?

15.30 Afzonderlijke operationele eenheid  

Een deel van een aanbestedende dienst mag soms zelfstandig aanbesteden, wanneer mag dat?

15.45 Uitgezonderde overheidsopdrachten   

Een kort overzicht van de uitgezonderde opdrachten

16.00  Einde

De prijs voor deze cursusdag is € 495,- ex btw. De cursus duurt van 10.00 tot ca 16.00 uur. Deelnemers ontvangen een uitgebreide reader met de behandelde stof. Uiteraard staat er aan het begin van de dag gebak klaar en zijn er lekkere broodjes voor de lunch. Na afloop een borrel op het terras.

aanmelden vdlc@bart.nl

Jurisprudentiemarathon Commissie van aanbestedingsexperts

Cursusdatum: 6 juli 2021

Op 6 juli behandelen Suzanne Brackmann en Theo van der Linden op speelse wijze in de vorm van een quiz zo’n 40 adviezen van de Commissie van aanbestedingsexperts (CVAE). Bij ‘gewone’ rechtszaken gaat het vaak alleen om de gunningsfase. Dat is ook wel logisch, want je start alleen een rechtszaak als je de aanbesteding daardoor denkt te kunnen winnen. De CVAE behandelt juist alle facetten van een aanbesteding en met name ook zaken die spelen bij de selectie. Soms geeft de CVAE aanbevelingen voor aanbestedende diensten.

De volgende onderwerpen komen in ieder geval aan de orde:

 • Mag een leverdatum vanwege de coronacrisis opschuiven of is dat een wezenlijke wijziging en moet er opnieuw aanbesteed worden?
 • Open house wordt veel gebruikt in het sociaal domein waarbij de gebruikers bepalen welke dienstverlener ze kiezen. Mag open house ook gebruikt worden voor bijvoorbeeld deurwaardersdiensten?
 • Een bedrijf wordt gevraagd een offerte uit te brengen. Zij denken dat ze de enige zijn. Pas later blijkt dat het gaat om een meervoudig onderhandse aanbesteding waarbij meerdere partijen een offerte mogen uitbrengen. Mag dat?
 • Mag een aanbestedende dienst een gunningscriterium ‘overig’ opnemen of is dat in strijd met het transparantiebeginsel?
 • Is de motiveringsplicht bij een DAS hetzelfde als bij een ‘gewone’ aanbesteding?
 • Moet een aanbestedende dienst bij een meervoudig onderhandse aanbesteding ook alle relevante redenen voor de gunningsbeslissing aangeven?
 • Na de voorgenomen gunning komt uit dat er sprake ‘had kunnen zijn’ van belangenverstrengeling. Vindt de CVAE dat de aanbestedende dienst de aanbesteding in dient te trekken?
 • Bij een aanbesteding voor ontwikkeling van huisvesting, krijgt een referentie die nabij een winkelcentrum is meer punten. Mag dat?
 • Voor een aantal CPV codes mag een aanbestedende dienst de sterk vereenvoudigde procedure voor sociale en andere specifieke diensten gebruiken. ‘Diensten voor onderwijs en opleiding’ valt daar ook onder. Houdt dat in dat bijvoorbeeld voor het schoonmaken van een school de vereenvoudigde procedure gebruikt mag worden?
 • Het ARW zegt dat niet alleen de nadere gunningscriteria zelf, maar ook hun weging (lees de formules) bij de aankondiging bekend moet worden gemaakt. Vindt de CVAE dat dit ook moet gelden voor ‘gewone’ Europese aanbestedingen?
 • Kan het ook zijn dat een aanbesteding op laagste prijs de meeste maatschappelijke waarde oplevert?

De prijs voor deze cursusdag is € 495,- ex btw. De cursus duurt van 10.00 tot ca 16.00 uur. Deelnemers ontvangen een uitgebreide reader met de behandelde stof. Uiteraard staat er aan het begin van de dag gebak klaar en zijn er lekkere broodjes voor de lunch. Of er na afloop een borrel is hangt af van de corona-maatregelen die dan eventueel nog gelden.

Aanmelden kan via vdlc@bart.nl

Meer info over ons bedrijf op www.aanbesteding.nl

Jurisprudentie-marathon Aanbestedingsrecht

Cursusdata: 29 juni (vol) en 7 september (nog enkele plaatsen

Er is ook al een datum voor de editie van 2021 en dat is 9 december 2021.

De jurisprudentie-marathon is inmiddels een begrip in de aanbestedingswereld. Op speelse wijze (in de vorm van een quiz) behandelen Suzanne Brackmann en Theo van der Linden meer dan 40 recente rechtszaken )

De volgende zaken zijn al geselecteerd: 

Vlak voor het verstrijken van de inschrijvingstermijn toont de directeur van een inschrijver interesse voor de gezondheid van de bestuursvoorzitter en zijn echtgenote. De rechter vindt dat dat achterwege had moeten blijven. Waar of niet? 

Kan nummer twee recht hebben op een schadevergoeding wegens gederfde winst als er vanwege het niet voldoen aan de geschiktheidseisen niet aan nummer een gegund had mogen worden? 

De beoordeling door de beoordelingscommissie is niet anoniem. Is hierdoor de beoordeling ongeldig? 

Had de aanbestedende dienst de smartphones functioneel moeten specificeren? 

Mag je als onderdeel van een aanbesteding voor de inspectie van speel- en sporttoestellen als casus een ‘gevaarlijk’ speeltoestel laten inspecteren? 

Twee inschrijvers hebben na de voorgenomen gunning overleg om afspraken over onderaanneming te maken. Mag dat?  

Is een aanbestedende dienst niet verantwoordelijk voor fouten in het bestek als hij in de aanbestedingsstukken zegt ‘niet verantwoordelijk gehouden te willen worden voor informatie die hij ter beschikking stelt’?  

Een aanbestedende dienst mag niet afwijken van de in de aanbestedingsstukken genoemde manier van beoordelen. Als dat toch gebeurd is, moet er dan altijd opnieuw aanbesteed worden? 

Een inschrijver moet borgen er voldoende personeel op afroep beschikbaar is. Is het hebben van een vestiging in de buurt een goed argument? 

De beoordelingscommissie zegt: “De inschrijver is niet ter plaatse (locatiebezoek) geweest. Het plan is daardoor erg algemeen gesteld.” De inschrijver is echter wel ter plaatse geweest. Gaat de beoordelingscommissie hiermee buiten zijn boekje? 

Kan er volgens de rechtbank Gelderland ondanks de aanduiding GE (geschiktheidseis) ook een uitvoeringseis bedoeld worden? 

De derde NvI werd op de Aanbestedingskalender abusievelijk aangeduid met dezelfde documentnaam als de tweede NvI (‘ [documentnaam] .zip’) en had dezelfde bestandgrootte. Een inschrijver mist hierdoor besteksposten. Is dit een kleine fout die hersteld mag worden? 

Een concurrent stelt op linkedin gezien te hebben, dat de beoogde kandidaat niet tien jaar, maar ‘slechts’ 9,5 jaar ervaring heeft. De rechter zegt dat de gemeente niet mag gunnen maar eerst onderzoek moet doen naar de relevante ervaring van de kandidaat. Waar of niet? 

Bij een Europese openbare aanbestedingsprocedure voor de inhuur van flexibele arbeidskrachten moet het SROI-percentage minimaal 5% zijn, maar voor een hoger percentage krijg je meer punten. De winnende inschrijver biedt 31%, maar daar zit ook SROI bij die niets met het voorwerp van de opdracht te maken heeft. Mag dat van de rechter? 

Een bedrijf garandeert bepaalde responstijden bij een aanbesteding voor gladheidsbestrijding. Moet er bij het berekenen daarvan dan uitgegaan worden van de vestigingsplaats van het bedrijf, of mag het ook op basis van de woonplaatsen van de chauffeurs? 

Cursusleiders Theo van der Linden en Suzanne Brackmann
Cursuslocatie Hotel De Witte Bergen in Eemnes
Aanvang: 10.00 uur, einde: ca. 16.00 uur
Prijs € 495,- excl BTW, inclusief een zeer volledige cursusmap, gratis taxivervoer heen en terug vanaf station Hilversum en een prima lunch.
Aanmelden vdlc@bart.nl

Online training Europees aanbesteden

De basis/opfris cursus Europees aanbesteden van VdLC is nu ook online te volgen. De cursus bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Vier youtube video’s van ca. 50 minuten waarin cursusleider Theo van der Linden op zijn eigen kenmerkende wijze, in helder Nederlands en zonder juridisch jargon, en met veel voorbeelden en verhalen de belangrijkste onderdelen van het moderne aanbesteden behandelt. Veel aandacht is er voor recente jurisprudentie.
 • Alle cursisten ontvangen daarnaast een pdf-editie van het cursusboek waarin de behandelde zaken opgenomen zijn en de voorbeelden uitgewerkt worden.

De cursus is zo opgezet dat hij voor zowel overheden als bedrijfsleven geschikt is. Onderaan deze email kun je de onderwerpen zien die er behandeld worden. Met bijgaande links kun je twee stukjes van de cursus bekijken. Ook voor mensen in de organisatie die niet dagelijks te maken hebben met aanbestedingen zal deze cursus een absolute eye-opener zijn.

Klik hier voor de demo over manipulatief inschrijven

https://www.youtube.com/watch?v=EoajR-S-Cnk&t=16s

Klik hier voor de demo over interviews en presentaties

https://www.youtube.com/watch?v=1ZJN_FvByEw&t=7s

Eerste reacties van deelnemers aan de online-cursus Europees aanbesteden

“Dank voor de inspirerende cursus. Ik had me voorgenomen deze gedurende de week te zullen bekijken. Dat is me niet gelukt, ik heb ze integraal achter elkaar bekeken. Dank voor het overzichtelijke verhaal.”

Rolf Akker, Gasunie

“Al met al is mijn oordeel dat het gaat om een leerzaam, helder verteld, duidelijk verhaal over de kern en de mores van Europees Aanbesteden, goed ondersteund door de reader.”

Marius Alkema, Ministerie van Defensie

Ik heb je online cursus gevolgd. Complimenten voor de duidelijke uitleg, met sprekende voorbeelden! Ik kijk uit naar andere online cursussen van je.

Susan van der Linden, Pro 10

“Dankjewel voor deze leuke cursus. De combinatie van de reader en de filmpjes maakt het leuk om te doen. Het geeft een beetje context bij de stof, zeker de jurisprudentie en de voorbeelden.”

Ralph Venhoven, Raetsheren van Orden

Er zijn verschillende mogelijkheden om deze E-cursus aan te schaffen:

Prijs voor één persoon, € 195,- ex btw

Voor maximaal vijf personen binnen de organisatie, € 495,- ex btw

Basis/opfriscursus Europees aanbesteden

Cursusdatum 17 juni 2021 en 30 september 2021

Niet alleen voor nieuwkomers interessant maar ook een ideale opfriscursus voor ervaren aanbesteders die willen weten hoe de huidige stand van zaken is. Zeer veel cases en voorbeelden uit de praktijk, met de nodige humor en relativering verteld door Theo van der Linden. Cursus is opgezet voor zowel deelnemers van de overheid als van het bedrijfsleven.

Aanbestedende diensten
Wie moeten er nu eigenlijk aanbesteden? En wie hoeven dat juist niet!

Drempelwaarden
Welke drempels zijn er? Hoe worden die waarden berekend? Hoe kom je onder een Europese aanbesteding uit?

Aanbesteden onder de drempel
Bij welke bedragen mag je één op één een opdracht in de markt zetten? En wanneer mag je een aanbestedende dienst meervoudig onderhands aanbesteden? Klopt het dat je daarbij plaatselijke partijen mag voortrekken?

Meervoudig onderhandse aanbesteding
Wie mogen er uitgenodigd worden? Hoe moet dat? Kan een bedrijf protesteren als hij niet gevraagd wordt?

Europese aanbestedingsprocedures
We kijken naar de verschillende aanbestedingsprocedures.

Onderhandelingsprocedure
Wanneer mag er onderhandeld worden? En hoe moet dat gedaan worden?

Concurrentiegerichte dialoog
De bedoeling van deze procedure is duidelijk: overheid en bedrijf proberen samen een probleem op te lossen. Wat kan er allemaal mis gaan?

De aanbestedingsbeginselen
Het klinkt zo mooi: transparantie, objectief beoordelen en niet discrimineren. Maar wat houdt het in de praktijk in?

Uitsluitingsgronden en gedragsverklaring aanbesteden
De Verklaring Omtrent Gedrag voor rechtspersonen vervalt. Er is een Gedragsverklaring aanbesteden. Wat zijn de verschillen en waar kun je hem krijgen?

Eigen verklaring
Er is een nieuwe Europese Eigen Verklaring, het Uniform Europees Aanbestedingsdocument. Hoe werkt het?

“Past performance”
Mag een aanbestedende dienst prestaties uit het verleden mee laten wegen? En gaat het alleen om slechte prestaties bij de betreffende aanbestedende dienst?

Referenties
Het gaat sinds 2013 niet meer om gelijke referenties maar om kerncompetenties. Wat zijn dat precies? Hoeveel kerncompetenties zijn er per opdracht?

Nota van inlichtingen en één op één overleg
Bedrijven willen meestal die ene slimme vraag niet stellen omdat ze weten dat hun concurrenten dan ook weten aan welke oplossing zij denken. Daar is nu iets op gevonden: één op één overleg buiten de nota van inlichtingen om.

Gunningscriteria
Welke gunningscriteria mogen er gevraagd worden? Mogen duurzaamheid en MVO meegewogen worden en op welke manier?

Beste prijs kwaliteit verhouding
EMVI heet tegenwoordig aanbesteden op beste prijs/kwaliteit verhouding. Met voorbeelden en cases leggen we uit hoe dat werkt. Is een aanbesteding die 95% prijs en 5% kwaliteit is, ook een EMVI-aanbesteding?

Beoordelingscommissies
Eén van de meest besproken onderwerpen van aanbestedingen. Wie beoordelen de subjectieve elementen? Hoe weet een bedrijf dat dat eerlijk is gegaan?

Duurzaamheid
De levenscyclus is een belangrijk gunningscriterium geworden. Maar hoe moet je de waarde daarvan berekenen?

Strategisch en manipulatief inschrijven
Inschrijven met een productprijs van € 0,00 en een managementfee van € 800.000,-. Mag dat?

Alcatel-termijn en Grossmann
De Alcatel-termijn is 20 kalenderdagen. Wanneer gaat de termijn in en hoe moet hij berekend worden? En wanneer moet je al eerder in beroep gaan?

Motiveringsplicht
Op welke informatie heeft een bedrijf recht, wanneer er niet aan hem gegund wordt?

Cursusleider Theo van der Linden
Cursuslocatie De Witte Bergen, Eemnes
Aanvang: 10.00 uur, einde: ca. 16.00 uur
Prijs € 495,- excl BTW, inclusief een zeer volledige cursusmap, gratis taxivervoer heen en terug vanaf station Hilversum en een uitgebreid lunch-buffet
Aanmelden vdlc@bart.nl

Vervolgcursus Europees aanbesteden

Cursusdatum 30 juni 2021 (vol) en 12 oktober 2021

De volgende onderwerpen komen in de Vervolgcursus in ieder geval uitgebreid aan de orde:

Samenvoegen van opdrachten
Artikel 1.5 van de Aanbestedingswet zegt dat er niet ‘onnodig’ samengevoegd mag worden. Dat blijkt in de praktijk weinig voor te stellen. Rechters stellen over het algemeen het belang van de Aanbestedende dienst boven het belang van het MKB.

De ‘kan’-bepaling
Aanbestedende diensten willen niet verplicht zijn om een inschrijver vanwege een klein vergrijp uit te sluiten. Daarom wordt steeds vaker gekozen voor een vrijblijvende formulering (de aanbestedende dienst kan de inschrijver uitsluiten als etc etc). Maar is dit wel transparant en leidt dit niet tot vriendjespolitiek?

Elektronisch inschrijven
De aanbestedingswet heeft Tenderned aangewezen als enige platform voor de aankondiging van opdrachten. Omdat de Aanbestedingswet geen beperking heeft gesteld aan het aantal systemen waarmee elektronisch ingeschreven kan worden ontstaat hier een een wildgroei. Ook rechters hebben zo hun mening over elektronisch inschrijven.

Herstel van kleine fouten
Wanneer is iets nu een kleine fout en wanneer niet? We kijken naar de betreffende Europese arresten (Manova/SAG) en naar de zaken die hierover in Nederland gevoerd zijn.

Terugkomen op een toezegging
Een aanbestedende dienst geeft een bedrijf de gelegenheid om een kleine fout te herstellen maar komt daar later op terug en zegt dat het toch niet mag. Mag dat of is dat in strijd met het vertrouwensbeginsel?

Het beoordelen van de kwaliteit
Niets is moeilijker dan het beoordelen van kwaliteit. In de wet staat hier weinig over. Gelukkig kunnen we aan de hand van jurisprudentie een goed beeld krijgen over wat er wel en niet mag, en over hoe beoordelingscommissies moeten werken.

Manipulatief of strategisch inschrijven
Met voorbeelden uit de praktijk kijken we waneer er sprake is van manipulatief inschrijven (mag niet) en strategisch inschrijven (mag wel)

Abnormaal laag inschrijven
Een aanbestedende dienst kan een inschrijver met een abnormaal lage inschrijving uitsluiten. Maar dit mag niet eerder dan dat er een inhoudelijk debat over de lage inschrijving heeft plaatsgevonden.

Beoordeling van de kwaliteit
Mogen de beoordelaars de prijs kennen? Moeten de plannen van aanpak geanonimiseerd worden? Uit hoeveel mensen moet een beoordelingscommissie bestaan?

Presentaties en interviews
Hierbij kijken we met bijzondere aandacht naar interviews met zogenaamde sleutelfiguren zoals dat gebeurd bij BVP-aanbestedingen. En kun je zaken als betrokkenheid en ‘passen in het team’ wel in interviews beoordelen? Veel praktijkvoorbeelden over hoe het wel en niet moet en een heldere instructie voor interviews.

De motivering van de gunningsbeslissing
Waar heeft een bedrijf recht op? Wat staat er in de wet maar vooral hoe wordt het in de praktijk gebracht?

Aanvullen van de gunningsbeslissing
Bedrijven vragen vaak om een gesprek om uitleg te krijgen over een in hun ogen onterecht gunning. Wat mag een aanbestedende dienst hierbij wel of niet zeggen? En wat is het verschil tussen het toelichten van een gunningsbeslissing en het aanvullen van een gunningsbeslissing?

Cursusleider Theo van der Linden
Cursuslocatie Hotel De Witte Bergen, Eemnes
Aanvang: 10.00 uur, einde: ca. 16.00 uur
Prijs € 495,- excl BTW, inclusief een zeer volledige cursusmap, gratis taxivervoer heen en terug vanaf station Hilversum en een uitgebreid lunch-buffet
Aanmelden vdlc@bart.nl