Boeken

“Dean Kashiwagi moet steeds gierend van de lach teruggereisd zijn naar Arizona, zich verwonderend over die maffe Nederlanders die zijn praatjes (“down, down”) klakkeloos slikten, en een vermogen over hadden voor certificaatjes en seminars.”

Als je nog nooit beledigd bent door Theo van der Linden stel je niks voor in de aanbestedingswereld. Nu verkrijgbaar in boekvorm: EEN GOEDE INKOPER WIL NIET ‘ONTZORGD’ WORDEN, de verzamelde columns van Theo van der Linden. Prijs € 29,95 incl BTW, excl verzendkosten. Bestellen: vdlc@bart.nl

Ieder jaar publiceert Theo van der Linden een overzicht van de belangrijkste jurisprudentie over aanbestedingen van de afgelopen jaren. De editie 2021 is 516 pagina’s dik en bevat meer dan 500 verwijzingen naar uitspraken van rechters en adviezen van de Commissie van aanbestedingsexperts. Door een praktische inhoudsopgave kun je snel vinden welke jurisprudentie er over een onderwerp te vinden is. Deze uitgave kost slechts € 59,95 (incl btw en verzendkosten ) en is uitsluitend te bestellen via vdlc@bart.nl Lees hier de recensie van Peter Streefkerk van de editie 2019

Aantal zaken per onderwerp:

 • Het opstellen van de aanbestedingsstukken  33
 • Begrippen, definities en taalkundige kwesties 29
 • Merknamen  6
 • De keuze van de inschrijvers bij de (meervoudig) onderhandse aanbesteding 12
 • Gunning via onderhandeling zonder voorafgaande bekendmaking 3
 • Het samenvoegen van opdrachten  10
 • Uitsluitingsgronden  16
 • Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) 11
 • Social return 5
 • Referenties  18
 • Minimumeisen en selectiecriteria 18
 • Certificaten  5
 • Communicatie  22
 • Herstel van kleine fouten  35
 • Is de sanctie van uitsluiting wel proportioneel?  15
 • Grossmann in Nederlandse rechtszaken  14
 • Elektronisch inschrijven   17
 • Beste prijs kwaliteit verhouding (BPKV)  15
 • Best Value Procurement  10
 • De relatieve methode  6
 • Gunnen op waarde  3
 • Gemiddelde prijs scoort het beste  1
 • Manipulatief/strategisch inschrijven  11
 • Abnormaal lage inschrijving  10
 • Presentaties, interviews, gebruikers- en smaaktests  15
 • Beoordelingscommissies (algemeen)  6
 • Samenstelling van de beoordelingscommissie 15
 • Werkwijze van beoordelingscommissies  16
 • De beoordeling van de kwaliteit  18
 • Herbeoordeling  7
 • Marginale toetsing of inhoudelijke beoordeling  5
 • Mag een voorgenomen gunning nog aangevuld worden?  14
 • Het begrip ‘gerede twijfel’ 21
 • Gunningsbeslissing en motiveringsplicht  24
 • Intrekken van de aanbesteding  9
 • In (hoger) beroep gaan  20
 • Na de gunning  10
 • Wezenlijke wijziging  13
 • De aanbestedende dienst wil ervan af…2
 • De inschrijver wil ervan af…  4
 • Belangenverstrengeling, kennisvoorsprong en integriteit 14

Niet verkrijgbaar in de boekhandel, bestellen uitsluitend via email vdlc@bart.nl