VdLC
aanbestedingscursussen
voor aanbestedende diensten en bedrijven

Boek ‘Aanbestedingsjurisprudentie in de praktijk’

Lees hier de recensie van Peter Streefkerk

Ieder jaar publiceert Theo van der Linden een overzicht van de belangrijkste jurisprudentie over aanbestedingen. De editie 2019 is uitverkocht. U kunt al wel intekenen op de editie 2020 die in januari 2020 verschijnt. Deze editie wordt uitgebreid met maar liefst 80 nieuwe rechtszaken en 60 adviezen van de Commissie van aanbestedingsexperts. Deze uitgave kost € 59,95 (incl btw) en is uitsluitend te bestellen via vdlc@bart.nl

De editie 2019 bevatte o.a.:
20 zaken over het beschrijven van de opdracht
19 zaken over definities en taalkundige misverstanden
7 zaken over het samenvoegen van opdrachten
13 zaken over minimumeisen en uitsluitingsgronden
13 zaken over referenties en technische bekwaamheid
14 zaken over de communicatie tussen AD en inschrijver
30 zaken over het herstel van kleine fouten
22 zaken over de toepassing van het Grossmann-arrest
13 zaken over elektronisch inschrijven
24 zaken over BPKV, BVP, relatieve methode en Gunnen
op waarde
17 zaken over manipulatief inschrijven
7 zaken over presentaties en interviews
45 zaken over de werking van beoordelingscommissies
12 zaken over inhoudelijke beoordeling
11 zaken over de motivering
Plus zaken over meervoudig onderhands, gunning via onderhandeling, certificaten, aanvullen van de
gunningsbeslissing, intrekken van de opdracht, in (hoger) beroep gaan, wezenlijke wijziging, belangenverstrengeling en integriteit.)


Niet verkrijgbaar in de boekhandel, bestellen uitsluitend via email vdlc@bart.nl