welkom op www.aanbesteding.nl

EXTRA SESSIE VOORJAARSEDITIE JURISPRUDENTIEMARATHON 2024 OP 1 OKTOBER 2024

Er is geen betere en snellere manier om op de hoogte gebracht te worden van de meest recente aanbestedingsjurisprudentie dan door het volgen van de jurisprudentiemarathon die Suzanne Brackmann en ikzelf elk half jaar geven. De voorjaarseditie van 18 juni 2024 zit vol dus Suzanne en ik hebben ook na de zomer nog een sessie gepland en wel op 1 oktober 2024. We behandelen de belangrijkste jurisprudentie uit de periode december 2023 tot mei 2024. Je kunt je nu inschrijven voor de sessie van 1 oktober 2024.

Deze marathon bevat weer een aantal fascinerende zaken:

Geeft de rechtbank Den Haag echt de volgende definitie van ‘ontzorgen’: “Ontzorgen neemt risico’s weg en biedt de opdrachtgever een zekere vorm van gemoedsrust”.

Vormt een connectie op LinkedIn tussen een beoordelaar en medewerkers van een inschrijver een aanwijzing voor een vriendschappelijke band waardoor de eerlijke beoordeling van een inschrijving in het geding kan komen?

In de stukken staat: “omdat de gemeente grote waarde hecht aan doelmatigheid en duurzaamheid mag de reisafstand enkele reis tot het service/onderhoudspunt maximaal 30,0 km zijn.” Mag dat van de rechter?

Bij een nieuwbouwproject in Zevenhuizen stond in de aanbestedingsstukken dat er een bewonersavond moest plaatsvinden. Dat is niet gebeurd. Is er sprake van een wezenlijke wijziging?

De voorzitter (onafhankelijk procesbegeleider), die zelf geen inhoudelijke rol had bij de beoordeling, was afkomstig van een bedrijf dat een samenwerkingsverband had met de winnende inschrijver. Mag dat?

Geldt het contactverbod ook nog na de voorgenomen gunning?

Mocht Konica Minolta voor de onderdelen migratie, implementatie en compensatie van CO2-uitstoot een prijs van nul euro aanbieden en de betreffende kosten verdisconteren in andere kostenposten van haar inschrijving?

Moet, om aan te tonen dat een kwaliteitssysteem gelijkwaardig is aan ISO9001,ook een externe audit worden overgelegd?

De Combinatie stelt dat er sprake is geweest van een schrijffout en dat waar zij ‘storingscoördinator’ heeft geschreven dat (evident) ‘servicecoördinator’ had moeten zijn. Vindt de rechter dat Rijkswaterstaat er vanuit had moeten gaan dat dit een schrijffout was?

De Gemeente heeft haar wensen ten aanzien van de CO2-prestatieladder bewust ‘zacht’ geformuleerd. Is dat toegestaan?

Omdat de levering van zelftesten aan het ministerie van VWS niet doorgaat vanwege het wegebben van de corona-pandemie mogen twee partijen een schadeloosstelling van € 5.402.255,00 verdelen. Is een verdeling 97,5% versus 2,5% redelijk?

Moet een aanbestedende dienst in de aanbestedingsstukken aangeven dat de wettelijke stand-still-termijn van 20 dagen ook de vervaltermijn voor het in beroep gaan is?

Mag je in de aanbestedingsstukken bepalen dat je het evenredigheidsbeginsel niet van toepassing verklaart als een inschrijver een ernstige beroepsfout heeft begaan?

aanmelden: vdlc@aanbesteding.nl

Jurisprudentiemarathon aanbestedingsrecht voorjaar 2024

18 juni 2024 (vol) en 1 oktober 2024

Op 18 juni 2024) en 1 oktober 2024 behandelen Suzanne Brackmann en ikzelf de bovenstaande en nog zo’n dertig andere rechtszaken over aanbestedingen. Bezorg jezelf een leerzame en leuke dag en schrijf je nu in voor de sessie van jurisprudentiemarathon voorjaar 2024 op 1 oktober 2024.

Basis/opfriscursus Europees aanbesteden  

28 mei 2024 en 3 oktober 2024

Al twintig jaar is deze eendaagse cursus een klassieker. Voor beginners en ervaren aanbesteders een must. Met tientallen voorbeelden en wat humor behandel ik de huidige stand van het Europese aanbesteden. Zeer leerzaam en ook nog eens gewoon een leuke dag. (“Theo van der Linden live is een belevenis”)

Cursus het ‘ontduiken’ van Europese aanbestedingen 

15 oktober 2024

De meest gegeven cursus van VdLC. Hoe kom je legaal onder een Europese aanbesteding uit en welke mogelijkheden zijn er om te onderhandelen en te overleggen. Europees aanbesteden is lang niet zo rigide als vaak gedacht wordt. Een absolute eye-opener is deze cursus! 

Cursus Aanbesteden met impact (Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord aanbesteden) 

11 juni 2024

Samen met Peter Streefkerk maak ik aanbesteden op duurzaamheid en MVO concreet. Iedereen praat over duurzaamheid, inclusie en diversiteit, maatschappelijk verantwoord ondernemen, CO2-footprints, maar het aantal aanbestedingen waarbij dit wordt toegepast is nog bijzonder laag. Wij geven concrete handvatten en ideeën. We behandelen daarnaast meer dan twintig rechtszaken over deze onderwerpen. Zeer informatief en leerzaam, 

Alle cursussen zijn zo ingericht dat ze zowel voor overheid als bedrijfsleven zeer veel praktische informatie bieden.  

De kosten voor iedere cursus bedragen € 495,- ex btw. Alle cursussen vinden plaats in Hotel De Witte Bergen in Eemnes. Alle deelnemers ontvangen een uitgebreide reader, er is een riant lunchbuffet en VdLC heeft een gratis taxiservice vanaf station Hilversum. 

Alle cursussen duren van 10.00 tot 16.00 uur en vinden plaats in Hotel De Witte Bergen in Eemnes. Aanmelden kan via vdlc@aanbesteding.nl

Alle cursussen kunnen ook incompany bij jouw organisatie gegeven worden. Voor een vrijblijvende offerte: vdlc@aanbesteding.nl