VdLC
aanbestedingscursussen
voor aanbestedende diensten en bedrijven

Online basis/opfriscursus Europees aanbesteden

De basis/opfris cursus Europees aanbesteden van VdLC is nu ook online te volgen. De cursus bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Vier youtube video’s van ca. 50 minuten waarin cursusleider Theo van der Linden op zijn eigen kenmerkende wijze, in helder Nederlands en zonder juridisch jargon, en met veel voorbeelden en verhalen de belangrijkste onderdelen van het moderne aanbesteden behandelt. Veel aandacht is er voor recente jurisprudentie.
  • Alle cursisten ontvangen daarnaast een pdf-editie van het cursusboek waarin de behandelde zaken opgenomen zijn en de voorbeelden uitgewerkt worden.
  • Vragen kunnen per email gesteld worden en worden op werkdagen binnen 24 uur door Theo van der Linden beantwoord.

De cursus is zo opgezet dat hij voor zowel overheden als bedrijfsleven geschikt is. Onderaan deze email kun je de onderwerpen zien die er behandeld worden. Met bijgaande links kun je twee stukjes van de cursus bekijken. Ook voor mensen in de organisatie die niet dagelijks te maken hebben met aanbestedingen zal deze cursus een absolute eye-opener zijn.

Klik hier voor de demo over manipulatief inschrijven

https://www.youtube.com/watch?v=EoajR-S-Cnk&t=16s

Klik hier voor de demo over interviews en presentaties

https://www.youtube.com/watch?v=1ZJN_FvByEw&t=7s

Eerste reacties van deelnemers aan de online-cursus Europees aanbesteden

“Dank voor de inspirerende cursus. Ik had me voorgenomen deze gedurende de week te zullen bekijken. Dat is me niet gelukt, ik heb ze integraal achter elkaar bekeken. Dank voor het overzichtelijke verhaal.”

Rolf Akker, Gasunie

“Al met al is mijn oordeel dat het gaat om een leerzaam, helder verteld, duidelijk verhaal over de kern en de mores van Europees Aanbesteden, goed ondersteund door de reader.”

Marius Alkema, Ministerie van Defensie

Ik heb je online cursus gevolgd. Complimenten voor de duidelijke uitleg, met sprekende voorbeelden! Ik kijk uit naar andere online cursussen van je.

Susan van der Linden, Pro 10

“Dankjewel voor deze leuke cursus. De combinatie van de reader en de filmpjes maakt het leuk om te doen. Het geeft een beetje context bij de stof, zeker de jurisprudentie en de voorbeelden.”

Ralph Venhoven, Raetsheren van Orden

Er zijn verschillende mogelijkheden om deze E-cursus aan te schaffen:

Prijs voor één persoon, € 195,- ex btw

Voor maximaal vijf personen binnen de organisatie, € 495,- ex btw

Voor maximaal tien personen binnen de organisatie, € 695,- ex btw

Voor maximaal 25 personen binnen de organisatie, € 895,- ex btw

Na aanmelding is de cursus een week online voor de cursisten beschikbaar. De cursusmap wordt als pdf-file van te voren opgestuurd.

Je kunt de cursus bestellen door ons een email te sturen vdlc@bart.nl

Geef even aan voor hoeveel personen je de cursus wilt bestellen.

Vriendelijke groet,

Theo van der Linden

Onderwerpen die behandeld worden:

Doel en nut van Europese aanbestedingsregels, Transparantie, non-discriminatie, objectiviteit en proportionaliteit, Leveringen, werken en diensten, Gids proportionaliteit, Definitie aanbestedingsstukken, Voor wie geldt de wet?, Meervoudig onderhands aanbesteden, Het bevoordelen van plaatselijke partijen, Opdrachten mogen niet ‘onnodig’ samengevoegd worden, Multifunctionals en het betaalsysteem, Het UWV voegt al zijn facilitaire diensten samen! Mag dat?, De percelenregeling, de drempelbedragen, Hoe worden de bedragen berekend?, Drempelbedragen onder de Europese drempel (Gids Proportionaliteit), ‘Opknippen’ van opdrachten om niet te hoeven aanbesteden, ‘Opknippen’ in tijd, Afzonderlijke operationele eenheid, Niet openbare procedure, Openbare procedure, Concurrentiegerichte dialoog, Mededinging met onderhandeling, Innovatiepartnerschap, Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, Wij willen graag volkswagenbusjes!, Zijn financiële redenen ook technische redenen?, Uniform Europees Aanbestedingsdocument, Herstel van kleine fouten. Wat mag wel? Wat mag niet?, Het evenredigheidsbeginsel, Grossmann-arrest: kort geding aanhangig maken of vragen stellen?, Moet een aanbestedende dienst een inschrijver geloven?, De jokkende inschrijver: “Wij vullen altijd ja in”, Het begrip ‘Gerede twijfel’, Levertijd is niet realistisch, 50% in onderaanneming?, De mening van de Commissie van aanbestedingsexperts, Ervaringen in het verleden: past performance, Wanprestatie in Den Haag?, Mijn concurrent moet uitgesloten worden wegens past performance, Slechte past performance als de onderaannemer, Is een schorsing hetzelfde als vroegtijdige beëindiging?, Moet je past performance wel opnemen als uitsluitingsgrond?, Verplichte en facultatieve uitsluitingsgronden, de aanbesteding van ambulances in WordPerfect 4.2, Vertrouwenwekkende maatregelen, Hoe gaan aanbestedende diensten hier mee om?, Wat vindt de rechter hiervan?, Termijnen, Gunningsfase, Beste Prijs Kwaliteit Verhouding (BPKV), Het verhaal van de ingenieur, Welk communicatieplan is het beste?, De Gunningscriteria op een rijtje, Wie plukt de bonen voor de koffie?, De vier accountmanagers, Het BVP-interview , Aanbesteden op laagste prijs, Levenscysluskosten, Relatieve methode, Snelheid monteur, Rangordeparadox, Panels en beoordelingscommissies, Vier accountmanagers, Het BVP-interview, Anonimisering, Wijzigingen in beoordelingscommissies, Mogen beoordelaars de prijzen kennen?, Deskundigheid beoordelaars, Strategisch en manipulatief inschrijven, Wat is strategisch inschrijven?, Wanneer wordt het manipulatief inschrijven?, Aanbesteding scootmobiel, Jurisprudentie manipulatief inschrijven, Is een korting van 99% manipulatief?, Termen als marktconform, irreëel of niet realistisch, Abnormaal laag inschrijven, Elektronisch inschrijven, Een horrorstory met het Ariba-platform, Verboden te bellen!, Rol Tenderned, Negometrix, CTM etc, Motiveringsplicht, Wezenlijke wijziging tijdens de aanbesteding, Wezenlijke wijziging na de aanbesteding.