VdLC
aanbestedingscursussen
voor aanbestedende diensten en bedrijven

Extra editie Jurisprudentie-marathon aanbestedingsrecht op 4 februari 2020

De jurisprudentie-marathon is inmiddels een begrip in de aanbestedingswereld. Op speelse wijze, in de vorm van een quiz, behandelen Suzanne Brackmann en Theo van der Linden meer dan 40 rechtszaken van het afgelopen half jaar. Dit najaar vindt de marathon plaats op 10 december en op 19 december, uiteraard zoals altijd in conferentiecentrum Drakenburg in Baarn. Voor beide sessies zijn echter geen plekken meer beschikbaar. Daarom hebben we nog een extra sessie georganiseerd en wel op 4 februari 2020. Het programma is uiteraard hetzelfde. We garanderen een levendige en leerzame dag. De volgende onderwerpen komen in ieder geval aan de orde:

 • Mag een aanbestedende dienst een nieuwe gunningsbeslissing nemen als er een kort geding aanhangig is gemaakt?
 • Er is een raamovereenkomst. Mag een aanbestedende dienst opdrachten die hier eigenlijk onder vallen toch door een ander laten uitvoeren?
 • Mag een gemeente alle inhuur (op jaarbasis ca € 20.000.000,-) in één opdracht in de markt zetten omdat zij ‘ontzorgd’ wil worden?
 • De digitale kluis met de prijzen is zes minuten na de kluis met de kwaliteitsdocumenten geopend. Mag dat van de rechter?
 • In een vonnis van 9 mei 2019 is de Gemeente veroordeeld om de inschrijvingen door een nieuw samen te stellen onbevooroordeeld beoordelingsteam te laten beoordelen. Moeten er dan nieuwe interviews plaatsvinden of moet het op basis van de tapes van de al gehouden interviews?
 • Bestaat er volgens de rechtbank Noord-Holland een ‘voor iedere beoefenaar van het aanbestedingsrecht kenbare stand van het aanbestedingsrecht’?
 • Een inschrijver gaat door ondertekening met alle voorwaarden akkoord, maar maakt elders in zijn inschrijving een voorbehoud. In de stukken staat echter dat de ondertekening prevaleert boven elders gemaakte voorbehouden. Mag deze inschrijver dan toch uitgesloten worden vanwege een voorwaardelijke inschrijving?
 • Mag een aanbestedende dienst bij een aanbesteding afvalinzameling de afstand tussen de productielocatie van de inschrijver en de gemeente een gunningscriterium maken?
 • Is het gebruiken van een verkeerde versie van het UEA een kleine fout die hersteld mag worden?
 • Als het kán zijn, dat er beïnvloeding heeft plaatsgevonden, mag een aanbestedende dienst een aanbesteding dan intrekken?
 • Een inschrijver heeft (abusievelijk) de tweede en derde pagina van het Inschrijvingsbiljet gevoegd achter de eerste pagina van de Inschrijvingsstaat. Is dit een kleine fout die hersteld mag worden?

Aanmelden kan via vdlc@bart.nl