Marathon Duurzaamheid en MVO bij aanbestedingen

Op 7 april 2022 organiseren wij een marathon Duurzaamheid en MVO bij aanbestedingen. Het format is hetzelfde als bij de ‘gewone’ jurisprudentiemarathon. Het gaat namelijk in de vorm van een quiz. Aan het begin van de dag stellen we de deelnemers 40 vragen over duurzaamheid, circulariteit, CO2-certificaten, social return, inclusie en diversiteit, en alle andere vormen van maarschappelijk verantwoord ondernemen. Vervolgens gaan cursusleiders Peter Streefkerk en Theo van der Linden alle vragen beantwoorden. Je houdt zelf bij hoeveel vragen je goed hebt en degene met de beste score ontvangt een mooi boek.

Veel van de vragen zijn gebaseerd op rechtszaken die de afgelopen jaren gevoerd zijn, maar er zijn ook vragen gebaseerd op eisen die gesteld werden in recente aanbestedingen of actuele casussen uit de praktijk. De volgende zaken komen in ieder geval aan de orde:

Mag Rijkswaterstaat zeggen dat een inschrijver die op CO2-ambitieniveau 3 is gecertificeerd, de opdracht toch op CO2-ambitieniveau 5 gaat uitvoeren? Heeft de gemeente Den Haag gelijk als ze waterstof-auto’s uitsluiten omdat er momenteel onvoldoende groene waterstof voorhanden is? Is het terecht dat een inschrijver minder punten krijgt omdat hij de levensduur (van zestig jaar!) niet onderbouwd heeft door het uitvoeren van een versnelde ‘degradatietest’? En hoe kun je als inschrijver aantonen dat het gladheidsbestrijdingsmaterieel, als het afgeschreven is na tien jaar, ook in Polen weer circulair zal worden ingezet? Hoe realistisch is de vraag dat er biasfree (zonder vooroordelen) personeel wordt geworven? En hoe kan een bedrijf aantonen dat ze diversiteit hoog op de agenda hebben staan? Ook behandelen we de meest interessante rechtsspraak over social return. Is 31% social return niet wat aan de hoge kant? En wat betekent het voor de praktijk dat de social return in relatie tot het voorwerp van de opdracht moet staan? Verder is er speciale aandacht voor de inhuur van mensen: laat je daarbij de CO2-footprint meetellen? Is een consultant met drie kinderen (enorme CO2-footprint!) dan bij voorbaat kansloos? Wanneer krijg je het de meeste punten van de aanbestedende dienst? Als de duurzaamheidsexpertise goed is of als de duurzaamheidsexpertise op maat is? En misschien wel het allerbelangrijkste onderwerp: waarop baseert de aanbestedende dienst de gunningsbeslissing? We kijken naar een aantal rechtszaken die genadeloos blootleggen wat er zoal fout gaat bij het beoordelen van duurzaamheid en MVO.

Deze cursus gaat niet over beleid, we kijken naar echte jurisprudentie, echte casussen en echte aanbestedingen. Let’s get started!

Zoals alle VdLC-cursussen is ook deze cursus zo ingericht dat hij zowel voor aanbestedende diensten als voor bedrijven waardevolle informatie biedt. 

Theo van der Linden is de meest gevraagde spreker over Europees aanbesteden in Nederland. Met veel kennis van zaken en wat humor en relativeringsvermogen gaf hij in de afgelopen jaren meer dan 1000 trainingen over aanbesteden aan zowel overheid als bedrijfsleven.

Peter Streefkerk behoort tot de absolute top van de inkoopconsultants in Nederland. Hij is de schrijver van het standaardwerk ‘inkopen voor dummies’ en begeleidde de afgelopen jaren tientallen Europese aanbestedingen. Hij is directeur van Starck BV training en development.

Je kunt je nu inschrijven voor 7 april 2022. De prijs voor deze cursus is € 495,- ex btw) De cursus wordt gegeven in Hotel de Witte Bergen in Eemnes.

inschrijven: vdlc@bart.nl

Cursus “Het ‘ontduiken’ van Europese aanbestedingen”

Het programma van de dag ziet er als volgt uit

De meest gestelde vraag over Europees aanbesteden is nog steeds ‘hoe kom ik er onderuit?’. In één dag behandelt Theo van der Linden alle legale (en een paar illegale) manieren waarbij je niet (volledig) Europees hoeft aan te besteden. Gedurende de dag kijken we ook naar tien rechtszaken die laten zien hoe het niet moet: de top tien van de leukste, gekste, vreemdste rechtszaken over corruptie, belangenverstrengeling en vriendjespolitiek. Een unieke cursus.

9.30 Ontvangst met gebak

10.00 Aanvang en inleiding

10.15 Het opknippen van opdrachten naar onderwerp en in tijd

Wat mag er wel en wat mag er niet?

10.45 Falk Pharma en Tirkkonen arrest

Als je geen enkel gunningscriterium hanteert is het ook geen aanbesteding

11.10 Top tien leukste corruptiezaken (1)

11.30 pauze

11.45 Wezenlijke wijziging

Als je je originele aanbesteding goed formuleert biedt dat ongekende ruimte om later zonder aan te besteden zaken in te kopen.

12.00 Mededingingsprocedure met onderhandeling en concurrentiegerichte dialoog 

Deze procedures zijn zeer geschikt als je meer contact met de inschrijvers wilt hebben.

12.30 Top tien leukste corruptiezaken (2)

12.45 Lunchpauze

13.30 Meervoudig onderhands aanbesteden 

Een aantal praktische tips om de juiste bedrijven uit te kiezen

14.00 Bijlage 14 diensten  

Voor deze diensten geldt dat ze volgens een sterk vereenvoudigde procedure mogen worden ingekocht. Maar hoe moet het worden geïnterpreteerd? Diensten voor scholen en onderwijs valt hier bijvoorbeeld onder. Betekent dat dus dat het schoonmaken van een school volgens die vereenvoudigde methode ingekocht kan worden?

14.30 Top tien leukste corruptiezaken (3)

14.45 Pauze

15.00 Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 

Misschien wel het belangrijkste deel van de dag. Wanneer mag je met een leverancier (de huidige) gaan onderhandelen over een nieuwe opdracht. Vele nieuwe jurisprudentie!

15.15 Aanvullende leveringen en diensten   

Wanneer wordt iets beschouwd als een aanvullende levering of dienst?

15.30 Afzonderlijke operationele eenheid  

Een deel van een aanbestedende dienst mag soms zelfstandig aanbesteden, wanneer mag dat?

15.45 Uitgezonderde overheidsopdrachten   

Een kort overzicht van de uitgezonderde opdrachten

16.00  Einde

De prijs voor deze cursusdag is € 495,- ex btw. De cursus duurt van 10.00 tot ca 15.30 uur. Deelnemers ontvangen een uitgebreide reader met de behandelde stof. Uiteraard staat er aan het begin van de dag gebak klaar en is er een uitgebreid lunchbuffet.

aanmelden vdlc@bart.nl

Jurisprudentie-marathon Aanbestedingsrecht

De jurisprudentie-marathon is inmiddels een begrip in de aanbestedingswereld. Op speelse wijze (in de vorm van een quiz) behandelen Suzanne Brackmann en Theo van der Linden meer dan 40 recente rechtszaken )

In deze sessie behandelen we de meest boeiende zaken uit 2021. Onmisbaar voor aanbestedingsprofessionals. De volgende zaken komen in ieder geval aan de orde:

 • De ‘winnende’ sleutelfunctionaris is al maanden niet meer in dienst. Had de inschrijver dit aan de aanbestedende dienst moeten melden?
 • Kan een facultatieve uitsluitingsgrond ook betrekking hebben op de lopende aanbesteding?
 • Moet het hele bedrijf het CO2-ambitieniveau hebben of moet alleen de opdracht op het CO2-ambitieniveau worden uitgevoerd?
 • De als eerste geëindigde inschrijver wordt uitgesloten. De als tweede geëindigde inschrijver is nu de enige geldige inschrijver. Als er niet aan hem gegund wordt, heeft hij dan recht op een schadevergoeding?
 • Het uitsluiten van een inschrijver vanwege de mogelijke schending van een eis die geen enkel redelijk doel dient acht de voorzieningenrechter niet proportioneel. Waar of niet?
 • Er is wel een ondertekend UEA van de onderaannemers ingeleverd, maar niet het invulformulier D. Vindt de rechter het ‘onnodig formalistisch’ als de inschrijver hierom uitgesloten zou moeten worden?
 • Moet een aanbestedende dienst altijd een proportionaliteitstoets uitvoeren bij de beoordeling of een inschrijver bij toepassing van een uitsluitingsgrond ook daadwerkelijk moet worden uitgesloten?
 • Aanbestedende diensten moeten ook de prijzen bekendmaken. De rechter zegt dat het ‘te ver gaat om de om de aanbestedende dienst te vertrouwen als hij zegt dat de winnaar met de laagste prijs heeft ingeschreven’. Waar of niet?
 • Mag een aanbestedende dienst naast de in de Aanbestedingswet genoemde uitsluitingsgronden ook zelf uitsluitingsgronden bedenken?
 • Een inschrijver heeft deel IIIB van het UEA niet ingevuld. Mag dat van de rechtbank Midden-Nederland alsnog?
 • Social return: vallen jongeren met een ‘vlekje’ onder de doelgroep NUO3?
 • Kan een inschrijving die te laat is gedaan, wel verder beoordeeld worden, als voor het overschrijden van de termijn aantoonbaar een goede reden is?
 • Er is volgens de rechter sprake van een serieuze en niet gerechtvaardigde beperking van het aantal gegadigden, die in strijd is met wezenlijke uitgangspunten van het aanbestedingsrecht. Is Grossmann dan niet van toepassing? (anders gezegd: is Grossmann niet van toepassing als het echt heel erg is)
 • Duurzaamheid is van groot belang.  Moet een inschrijver aannemelijk kunnen maken dat uit de producteigenschappen volgt dat de buizen en ringen ook na 60 (!?) jaar nog aan de eisen voldoen?
 • 10,3% van de klanten van de huidige vervoerder geeft een 6 of lager voor de dienstverlening. In de inschrijving wordt beweerd dat dit verlaagd zal worden naar 0,5%. Is dit een realistische inschrijving?
 • Er wordt geloot. Een inschrijver eindigt als tweede. Nummer een wordt alsnog terzijde gelegd. Wordt nummer twee dan de winnaar, of moet er opnieuw geloot worden?
 • In de stukken staat: “Het in te dienen kwaliteitsdocument dient geanonimiseerd en blanco (zonder logo) te worden aangeboden.” Moet de beoordeling volgens de rechter dan ook anoniem zijn?

Cursusleiders Theo van der Linden en Suzanne Brackmann
Cursuslocatie Hotel De Witte Bergen in Eemnes
Aanvang: 10.00 uur, einde: ca. 16.00 uur
Prijs € 495,- excl BTW, inclusief een zeer volledige cursusmap, gratis taxivervoer heen en terug vanaf station Hilversum en een uitgebreid lunchbuffet.
Aanmelden vdlc@bart.nl

Online training Europees aanbesteden

De basis/opfris cursus Europees aanbesteden van VdLC is nu ook online te volgen. De cursus bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Vier youtube video’s van ca. 50 minuten waarin cursusleider Theo van der Linden op zijn eigen kenmerkende wijze, in helder Nederlands en zonder juridisch jargon, en met veel voorbeelden en verhalen de belangrijkste onderdelen van het moderne aanbesteden behandelt. Veel aandacht is er voor recente jurisprudentie.
 • Alle cursisten ontvangen daarnaast een pdf-editie van het cursusboek waarin de behandelde zaken opgenomen zijn en de voorbeelden uitgewerkt worden.

De cursus is zo opgezet dat hij voor zowel overheden als bedrijfsleven geschikt is. Onderaan deze email kun je de onderwerpen zien die er behandeld worden. Met bijgaande links kun je twee stukjes van de cursus bekijken. Ook voor mensen in de organisatie die niet dagelijks te maken hebben met aanbestedingen zal deze cursus een absolute eye-opener zijn.

Klik hier voor de demo over manipulatief inschrijven

https://www.youtube.com/watch?v=EoajR-S-Cnk&t=16s

Klik hier voor de demo over interviews en presentaties

https://www.youtube.com/watch?v=1ZJN_FvByEw&t=7s

Eerste reacties van deelnemers aan de online-cursus Europees aanbesteden

“Dank voor de inspirerende cursus. Ik had me voorgenomen deze gedurende de week te zullen bekijken. Dat is me niet gelukt, ik heb ze integraal achter elkaar bekeken. Dank voor het overzichtelijke verhaal.”

Rolf Akker, Gasunie

“Al met al is mijn oordeel dat het gaat om een leerzaam, helder verteld, duidelijk verhaal over de kern en de mores van Europees Aanbesteden, goed ondersteund door de reader.”

Marius Alkema, Ministerie van Defensie

Ik heb je online cursus gevolgd. Complimenten voor de duidelijke uitleg, met sprekende voorbeelden! Ik kijk uit naar andere online cursussen van je.

Susan van der Linden, Pro 10

“Dankjewel voor deze leuke cursus. De combinatie van de reader en de filmpjes maakt het leuk om te doen. Het geeft een beetje context bij de stof, zeker de jurisprudentie en de voorbeelden.”

Ralph Venhoven, Raetsheren van Orden

Er zijn verschillende mogelijkheden om deze E-cursus aan te schaffen:

Prijs voor één persoon, € 195,- ex btw

Voor maximaal vijf personen binnen de organisatie, € 495,- ex btw

Basis/opfriscursus Europees aanbesteden

Niet alleen voor nieuwkomers interessant maar ook een ideale opfriscursus voor ervaren aanbesteders die willen weten hoe de huidige stand van zaken is. Zeer veel cases en voorbeelden uit de praktijk, met de nodige humor en relativering verteld door Theo van der Linden. Cursus is opgezet voor zowel deelnemers van de overheid als van het bedrijfsleven.

Aanbestedende diensten
Wie moeten er nu eigenlijk aanbesteden? En wie hoeven dat juist niet!

Drempelwaarden
Welke drempels zijn er? Hoe worden die waarden berekend? Hoe kom je onder een Europese aanbesteding uit?

Aanbesteden onder de drempel
Bij welke bedragen mag je één op één een opdracht in de markt zetten? En wanneer mag je een aanbestedende dienst meervoudig onderhands aanbesteden? Klopt het dat je daarbij plaatselijke partijen mag voortrekken?

Meervoudig onderhandse aanbesteding
Wie mogen er uitgenodigd worden? Hoe moet dat? Kan een bedrijf protesteren als hij niet gevraagd wordt?

Europese aanbestedingsprocedures
We kijken naar de verschillende aanbestedingsprocedures.

Onderhandelingsprocedure
Wanneer mag er onderhandeld worden? En hoe moet dat gedaan worden?

Concurrentiegerichte dialoog
De bedoeling van deze procedure is duidelijk: overheid en bedrijf proberen samen een probleem op te lossen. Wat kan er allemaal mis gaan?

De aanbestedingsbeginselen
Het klinkt zo mooi: transparantie, objectief beoordelen en niet discrimineren. Maar wat houdt het in de praktijk in?

Uitsluitingsgronden en gedragsverklaring aanbesteden
De Verklaring Omtrent Gedrag voor rechtspersonen vervalt. Er is een Gedragsverklaring aanbesteden. Wat zijn de verschillen en waar kun je hem krijgen?

Eigen verklaring
Er is een nieuwe Europese Eigen Verklaring, het Uniform Europees Aanbestedingsdocument. Hoe werkt het?

“Past performance”
Mag een aanbestedende dienst prestaties uit het verleden mee laten wegen? En gaat het alleen om slechte prestaties bij de betreffende aanbestedende dienst?

Referenties
Het gaat sinds 2013 niet meer om gelijke referenties maar om kerncompetenties. Wat zijn dat precies? Hoeveel kerncompetenties zijn er per opdracht?

Nota van inlichtingen en één op één overleg
Bedrijven willen meestal die ene slimme vraag niet stellen omdat ze weten dat hun concurrenten dan ook weten aan welke oplossing zij denken. Daar is nu iets op gevonden: één op één overleg buiten de nota van inlichtingen om.

Gunningscriteria
Welke gunningscriteria mogen er gevraagd worden? Mogen duurzaamheid en MVO meegewogen worden en op welke manier?

Beste prijs kwaliteit verhouding
EMVI heet tegenwoordig aanbesteden op beste prijs/kwaliteit verhouding. Met voorbeelden en cases leggen we uit hoe dat werkt. Is een aanbesteding die 95% prijs en 5% kwaliteit is, ook een EMVI-aanbesteding?

Beoordelingscommissies
Eén van de meest besproken onderwerpen van aanbestedingen. Wie beoordelen de subjectieve elementen? Hoe weet een bedrijf dat dat eerlijk is gegaan?

Duurzaamheid
De levenscyclus is een belangrijk gunningscriterium geworden. Maar hoe moet je de waarde daarvan berekenen?

Strategisch en manipulatief inschrijven
Inschrijven met een productprijs van € 0,00 en een managementfee van € 800.000,-. Mag dat?

Alcatel-termijn en Grossmann
De Alcatel-termijn is 20 kalenderdagen. Wanneer gaat de termijn in en hoe moet hij berekend worden? En wanneer moet je al eerder in beroep gaan?

Motiveringsplicht
Op welke informatie heeft een bedrijf recht, wanneer er niet aan hem gegund wordt?

Cursusleider Theo van der Linden
Cursuslocatie De Witte Bergen, Eemnes
Aanvang: 10.00 uur, einde: ca. 16.00 uur
Prijs € 495,- excl BTW, inclusief een zeer volledige cursusmap, gratis taxivervoer heen en terug vanaf station Hilversum en een uitgebreid lunch-buffet
Aanmelden vdlc@bart.nl

Het beoordelen van kwaliteit en de werking van beoordelingscommissies (vh. vervolgcursus Europees aanbesteden

In deze cursus gaan we de diepte in over het moeilijkste stukje van de aanbesteding; het beoordelen van de kwaliteit. Simpel gezegd, wanneer krijgt een plan van aanpak een zes en wanneer een acht? We kijken naar meer dan 50 rechtszaken hierover en behandelen tientallen voorbeelden uit de praktijk. Uit hoeveel mensen moet een beoordelingscommissie bestaan? Mogen de beoordelaars de prijzen kennen? Mogen ze met elkaar overleggen? Mag de commissie van samenstelling veranderen? Moeten ze deskundig zijn, en zoja wat is deskundig?

Cursusleider Theo van der Linden
Cursuslocatie Hotel De Witte Bergen, Eemnes
Aanvang: 10.00 uur, einde: ca. 16.00 uur
Prijs € 495,- excl BTW, inclusief een zeer volledige cursusmap, gratis taxivervoer heen en terug vanaf station Hilversum en een uitgebreid lunch-buffet
Aanmelden vdlc@bart.nl