Cursus “Het ‘ontduiken’ van Europese aanbestedingen”

Er is nog plaats op 5 oktober, 14 oktober, 2 november en 15 december

Het programma van de dag ziet er als volgt uit

De meest gestelde vraag over Europees aanbesteden is nog steeds ‘hoe kom ik er onderuit?’. In één dag behandelt Theo van der Linden alle legale (en een paar illegale) manieren waarbij je niet (volledig) Europees hoeft aan te besteden. Gedurende de dag kijken we ook naar tien rechtszaken die laten zien hoe het niet moet: de top tien van de leukste, gekste, vreemdste rechtszaken over corruptie, belangenverstrengeling en vriendjespolitiek. Een unieke cursus.

9.30 Ontvangst met gebak

10.00 Aanvang en inleiding

10.15 Het opknippen van opdrachten naar onderwerp en in tijd

Wat mag er wel en wat mag er niet?

10.45 Falk Pharma en Tirkkonen arrest

Als je geen enkel gunningscriterium hanteert is het ook geen aanbesteding

11.10 Top tien leukste corruptiezaken (1)

11.30 pauze

11.45 Wezenlijke wijziging

Als je je originele aanbesteding goed formuleert biedt dat ongekende ruimte om later zonder aan te besteden zaken in te kopen.

12.00 Mededingingsprocedure met onderhandeling en concurrentiegerichte dialoog 

Deze procedures zijn zeer geschikt als je meer contact met de inschrijvers wilt hebben.

12.30 Top tien leukste corruptiezaken (2)

12.45 Lunchpauze

13.30 Meervoudig onderhands aanbesteden 

Een aantal praktische tips om de juiste bedrijven uit te kiezen

14.00 Bijlage 14 diensten  

Voor deze diensten geldt dat ze volgens een sterk vereenvoudigde procedure mogen worden ingekocht. Maar hoe moet het worden geïnterpreteerd? Diensten voor scholen en onderwijs valt hier bijvoorbeeld onder. Betekent dat dus dat het schoonmaken van een school volgens die vereenvoudigde methode ingekocht kan worden?

14.30 Top tien leukste corruptiezaken (3)

14.45 Pauze

15.00 Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 

Misschien wel het belangrijkste deel van de dag. Wanneer mag je met een leverancier (de huidige) gaan onderhandelen over een nieuwe opdracht. Vele nieuwe jurisprudentie!

15.15 Aanvullende leveringen en diensten   

Wanneer wordt iets beschouwd als een aanvullende levering of dienst?

15.30 Afzonderlijke operationele eenheid  

Een deel van een aanbestedende dienst mag soms zelfstandig aanbesteden, wanneer mag dat?

15.45 Uitgezonderde overheidsopdrachten   

Een kort overzicht van de uitgezonderde opdrachten

16.00  Einde

De prijs voor deze cursusdag is € 495,- ex btw. De cursus duurt van 10.00 tot ca 16.00 uur. Deelnemers ontvangen een uitgebreide reader met de behandelde stof. Uiteraard staat er aan het begin van de dag gebak klaar en zijn er lekkere broodjes voor de lunch. Na afloop een borrel op het terras.

aanmelden vdlc@bart.nl

Jurisprudentie-marathon Aanbestedingsrecht 9 december 2021 en 16 december 2021

De jurisprudentie-marathon is inmiddels een begrip in de aanbestedingswereld. Op speelse wijze (in de vorm van een quiz) behandelen Suzanne Brackmann en Theo van der Linden meer dan 40 recente rechtszaken )

In deze sessie behandelen we de meest boeiende zaken uit 2021. Onmisbaar voor aanbestedingsprofessionals. De volgende zaken komen in ieder geval aan de orde:

 • De ‘winnende’ sleutelfunctionaris is al maanden niet meer in dienst. Had de inschrijver dit aan de aanbestedende dienst moeten melden?
 • Kan een facultatieve uitsluitingsgrond ook betrekking hebben op de lopende aanbesteding?
 • Moet het hele bedrijf het CO2-ambitieniveau hebben of moet alleen de opdracht op het CO2-ambitieniveau worden uitgevoerd?
 • De als eerste geëindigde inschrijver wordt uitgesloten. De als tweede geëindigde inschrijver is nu de enige geldige inschrijver. Als er niet aan hem gegund wordt, heeft hij dan recht op een schadevergoeding?
 • Het uitsluiten van een inschrijver vanwege de mogelijke schending van een eis die geen enkel redelijk doel dient acht de voorzieningenrechter niet proportioneel. Waar of niet?
 • Er is wel een ondertekend UEA van de onderaannemers ingeleverd, maar niet het invulformulier D. Vindt de rechter het ‘onnodig formalistisch’ als de inschrijver hierom uitgesloten zou moeten worden?
 • Moet een aanbestedende dienst altijd een proportionaliteitstoets uitvoeren bij de beoordeling of een inschrijver bij toepassing van een uitsluitingsgrond ook daadwerkelijk moet worden uitgesloten?
 • Aanbestedende diensten moeten ook de prijzen bekendmaken. De rechter zegt dat het ‘te ver gaat om de om de aanbestedende dienst te vertrouwen als hij zegt dat de winnaar met de laagste prijs heeft ingeschreven’. Waar of niet?
 • Mag een aanbestedende dienst naast de in de Aanbestedingswet genoemde uitsluitingsgronden ook zelf uitsluitingsgronden bedenken?
 • Een inschrijver heeft deel IIIB van het UEA niet ingevuld. Mag dat van de rechtbank Midden-Nederland alsnog?
 • Social return: vallen jongeren met een ‘vlekje’ onder de doelgroep NUO3?
 • Kan een inschrijving die te laat is gedaan, wel verder beoordeeld worden, als voor het overschrijden van de termijn aantoonbaar een goede reden is?
 • Er is volgens de rechter sprake van een serieuze en niet gerechtvaardigde beperking van het aantal gegadigden, die in strijd is met wezenlijke uitgangspunten van het aanbestedingsrecht. Is Grossmann dan niet van toepassing? (anders gezegd: is Grossmann niet van toepassing als het echt heel erg is)
 • Duurzaamheid is van groot belang.  Moet een inschrijver aannemelijk kunnen maken dat uit de producteigenschappen volgt dat de buizen en ringen ook na 60 (!?) jaar nog aan de eisen voldoen?
 • 10,3% van de klanten van de huidige vervoerder geeft een 6 of lager voor de dienstverlening. In de inschrijving wordt beweerd dat dit verlaagd zal worden naar 0,5%. Is dit een realistische inschrijving?
 • Er wordt geloot. Een inschrijver eindigt als tweede. Nummer een wordt alsnog terzijde gelegd. Wordt nummer twee dan de winnaar, of moet er opnieuw geloot worden?
 • In de stukken staat: “Het in te dienen kwaliteitsdocument dient geanonimiseerd en blanco (zonder logo) te worden aangeboden.” Moet de beoordeling volgens de rechter dan ook anoniem zijn?

Cursusleiders Theo van der Linden en Suzanne Brackmann
Cursuslocatie Hotel De Witte Bergen in Eemnes
Aanvang: 10.00 uur, einde: ca. 16.00 uur
Prijs € 495,- excl BTW, inclusief een zeer volledige cursusmap, gratis taxivervoer heen en terug vanaf station Hilversum en een prima lunch.
Aanmelden vdlc@bart.nl

Online training Europees aanbesteden

De basis/opfris cursus Europees aanbesteden van VdLC is nu ook online te volgen. De cursus bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Vier youtube video’s van ca. 50 minuten waarin cursusleider Theo van der Linden op zijn eigen kenmerkende wijze, in helder Nederlands en zonder juridisch jargon, en met veel voorbeelden en verhalen de belangrijkste onderdelen van het moderne aanbesteden behandelt. Veel aandacht is er voor recente jurisprudentie.
 • Alle cursisten ontvangen daarnaast een pdf-editie van het cursusboek waarin de behandelde zaken opgenomen zijn en de voorbeelden uitgewerkt worden.

De cursus is zo opgezet dat hij voor zowel overheden als bedrijfsleven geschikt is. Onderaan deze email kun je de onderwerpen zien die er behandeld worden. Met bijgaande links kun je twee stukjes van de cursus bekijken. Ook voor mensen in de organisatie die niet dagelijks te maken hebben met aanbestedingen zal deze cursus een absolute eye-opener zijn.

Klik hier voor de demo over manipulatief inschrijven

https://www.youtube.com/watch?v=EoajR-S-Cnk&t=16s

Klik hier voor de demo over interviews en presentaties

https://www.youtube.com/watch?v=1ZJN_FvByEw&t=7s

Eerste reacties van deelnemers aan de online-cursus Europees aanbesteden

“Dank voor de inspirerende cursus. Ik had me voorgenomen deze gedurende de week te zullen bekijken. Dat is me niet gelukt, ik heb ze integraal achter elkaar bekeken. Dank voor het overzichtelijke verhaal.”

Rolf Akker, Gasunie

“Al met al is mijn oordeel dat het gaat om een leerzaam, helder verteld, duidelijk verhaal over de kern en de mores van Europees Aanbesteden, goed ondersteund door de reader.”

Marius Alkema, Ministerie van Defensie

Ik heb je online cursus gevolgd. Complimenten voor de duidelijke uitleg, met sprekende voorbeelden! Ik kijk uit naar andere online cursussen van je.

Susan van der Linden, Pro 10

“Dankjewel voor deze leuke cursus. De combinatie van de reader en de filmpjes maakt het leuk om te doen. Het geeft een beetje context bij de stof, zeker de jurisprudentie en de voorbeelden.”

Ralph Venhoven, Raetsheren van Orden

Er zijn verschillende mogelijkheden om deze E-cursus aan te schaffen:

Prijs voor één persoon, € 195,- ex btw

Voor maximaal vijf personen binnen de organisatie, € 495,- ex btw

Basis/opfriscursus Europees aanbesteden

Cursusdatum 30 september 2021 en 16 november 2021

Niet alleen voor nieuwkomers interessant maar ook een ideale opfriscursus voor ervaren aanbesteders die willen weten hoe de huidige stand van zaken is. Zeer veel cases en voorbeelden uit de praktijk, met de nodige humor en relativering verteld door Theo van der Linden. Cursus is opgezet voor zowel deelnemers van de overheid als van het bedrijfsleven.

Aanbestedende diensten
Wie moeten er nu eigenlijk aanbesteden? En wie hoeven dat juist niet!

Drempelwaarden
Welke drempels zijn er? Hoe worden die waarden berekend? Hoe kom je onder een Europese aanbesteding uit?

Aanbesteden onder de drempel
Bij welke bedragen mag je één op één een opdracht in de markt zetten? En wanneer mag je een aanbestedende dienst meervoudig onderhands aanbesteden? Klopt het dat je daarbij plaatselijke partijen mag voortrekken?

Meervoudig onderhandse aanbesteding
Wie mogen er uitgenodigd worden? Hoe moet dat? Kan een bedrijf protesteren als hij niet gevraagd wordt?

Europese aanbestedingsprocedures
We kijken naar de verschillende aanbestedingsprocedures.

Onderhandelingsprocedure
Wanneer mag er onderhandeld worden? En hoe moet dat gedaan worden?

Concurrentiegerichte dialoog
De bedoeling van deze procedure is duidelijk: overheid en bedrijf proberen samen een probleem op te lossen. Wat kan er allemaal mis gaan?

De aanbestedingsbeginselen
Het klinkt zo mooi: transparantie, objectief beoordelen en niet discrimineren. Maar wat houdt het in de praktijk in?

Uitsluitingsgronden en gedragsverklaring aanbesteden
De Verklaring Omtrent Gedrag voor rechtspersonen vervalt. Er is een Gedragsverklaring aanbesteden. Wat zijn de verschillen en waar kun je hem krijgen?

Eigen verklaring
Er is een nieuwe Europese Eigen Verklaring, het Uniform Europees Aanbestedingsdocument. Hoe werkt het?

“Past performance”
Mag een aanbestedende dienst prestaties uit het verleden mee laten wegen? En gaat het alleen om slechte prestaties bij de betreffende aanbestedende dienst?

Referenties
Het gaat sinds 2013 niet meer om gelijke referenties maar om kerncompetenties. Wat zijn dat precies? Hoeveel kerncompetenties zijn er per opdracht?

Nota van inlichtingen en één op één overleg
Bedrijven willen meestal die ene slimme vraag niet stellen omdat ze weten dat hun concurrenten dan ook weten aan welke oplossing zij denken. Daar is nu iets op gevonden: één op één overleg buiten de nota van inlichtingen om.

Gunningscriteria
Welke gunningscriteria mogen er gevraagd worden? Mogen duurzaamheid en MVO meegewogen worden en op welke manier?

Beste prijs kwaliteit verhouding
EMVI heet tegenwoordig aanbesteden op beste prijs/kwaliteit verhouding. Met voorbeelden en cases leggen we uit hoe dat werkt. Is een aanbesteding die 95% prijs en 5% kwaliteit is, ook een EMVI-aanbesteding?

Beoordelingscommissies
Eén van de meest besproken onderwerpen van aanbestedingen. Wie beoordelen de subjectieve elementen? Hoe weet een bedrijf dat dat eerlijk is gegaan?

Duurzaamheid
De levenscyclus is een belangrijk gunningscriterium geworden. Maar hoe moet je de waarde daarvan berekenen?

Strategisch en manipulatief inschrijven
Inschrijven met een productprijs van € 0,00 en een managementfee van € 800.000,-. Mag dat?

Alcatel-termijn en Grossmann
De Alcatel-termijn is 20 kalenderdagen. Wanneer gaat de termijn in en hoe moet hij berekend worden? En wanneer moet je al eerder in beroep gaan?

Motiveringsplicht
Op welke informatie heeft een bedrijf recht, wanneer er niet aan hem gegund wordt?

Cursusleider Theo van der Linden
Cursuslocatie De Witte Bergen, Eemnes
Aanvang: 10.00 uur, einde: ca. 16.00 uur
Prijs € 495,- excl BTW, inclusief een zeer volledige cursusmap, gratis taxivervoer heen en terug vanaf station Hilversum en een uitgebreid lunch-buffet
Aanmelden vdlc@bart.nl

Vervolgcursus Europees aanbesteden

Cursusdatum 12 oktober 2021

De volgende onderwerpen komen in de Vervolgcursus in ieder geval uitgebreid aan de orde:

Samenvoegen van opdrachten
Artikel 1.5 van de Aanbestedingswet zegt dat er niet ‘onnodig’ samengevoegd mag worden. Dat blijkt in de praktijk weinig voor te stellen. Rechters stellen over het algemeen het belang van de Aanbestedende dienst boven het belang van het MKB.

De ‘kan’-bepaling
Aanbestedende diensten willen niet verplicht zijn om een inschrijver vanwege een klein vergrijp uit te sluiten. Daarom wordt steeds vaker gekozen voor een vrijblijvende formulering (de aanbestedende dienst kan de inschrijver uitsluiten als etc etc). Maar is dit wel transparant en leidt dit niet tot vriendjespolitiek?

Elektronisch inschrijven
De aanbestedingswet heeft Tenderned aangewezen als enige platform voor de aankondiging van opdrachten. Omdat de Aanbestedingswet geen beperking heeft gesteld aan het aantal systemen waarmee elektronisch ingeschreven kan worden ontstaat hier een een wildgroei. Ook rechters hebben zo hun mening over elektronisch inschrijven.

Herstel van kleine fouten
Wanneer is iets nu een kleine fout en wanneer niet? We kijken naar de betreffende Europese arresten (Manova/SAG) en naar de zaken die hierover in Nederland gevoerd zijn.

Terugkomen op een toezegging
Een aanbestedende dienst geeft een bedrijf de gelegenheid om een kleine fout te herstellen maar komt daar later op terug en zegt dat het toch niet mag. Mag dat of is dat in strijd met het vertrouwensbeginsel?

Het beoordelen van de kwaliteit
Niets is moeilijker dan het beoordelen van kwaliteit. In de wet staat hier weinig over. Gelukkig kunnen we aan de hand van jurisprudentie een goed beeld krijgen over wat er wel en niet mag, en over hoe beoordelingscommissies moeten werken.

Manipulatief of strategisch inschrijven
Met voorbeelden uit de praktijk kijken we waneer er sprake is van manipulatief inschrijven (mag niet) en strategisch inschrijven (mag wel)

Abnormaal laag inschrijven
Een aanbestedende dienst kan een inschrijver met een abnormaal lage inschrijving uitsluiten. Maar dit mag niet eerder dan dat er een inhoudelijk debat over de lage inschrijving heeft plaatsgevonden.

Beoordeling van de kwaliteit
Mogen de beoordelaars de prijs kennen? Moeten de plannen van aanpak geanonimiseerd worden? Uit hoeveel mensen moet een beoordelingscommissie bestaan?

Presentaties en interviews
Hierbij kijken we met bijzondere aandacht naar interviews met zogenaamde sleutelfiguren zoals dat gebeurd bij BVP-aanbestedingen. En kun je zaken als betrokkenheid en ‘passen in het team’ wel in interviews beoordelen? Veel praktijkvoorbeelden over hoe het wel en niet moet en een heldere instructie voor interviews.

De motivering van de gunningsbeslissing
Waar heeft een bedrijf recht op? Wat staat er in de wet maar vooral hoe wordt het in de praktijk gebracht?

Aanvullen van de gunningsbeslissing
Bedrijven vragen vaak om een gesprek om uitleg te krijgen over een in hun ogen onterecht gunning. Wat mag een aanbestedende dienst hierbij wel of niet zeggen? En wat is het verschil tussen het toelichten van een gunningsbeslissing en het aanvullen van een gunningsbeslissing?

Cursusleider Theo van der Linden
Cursuslocatie Hotel De Witte Bergen, Eemnes
Aanvang: 10.00 uur, einde: ca. 16.00 uur
Prijs € 495,- excl BTW, inclusief een zeer volledige cursusmap, gratis taxivervoer heen en terug vanaf station Hilversum en een uitgebreid lunch-buffet
Aanmelden vdlc@bart.nl