Jurisprudentie-marathon Aanbestedingsrecht 9 december 2021 (vol) en 16 december 2021

De jurisprudentie-marathon is inmiddels een begrip in de aanbestedingswereld. Op speelse wijze (in de vorm van een quiz) behandelen Suzanne Brackmann en Theo van der Linden meer dan 40 recente rechtszaken )

In deze sessie behandelen we de meest boeiende zaken uit 2021. Onmisbaar voor aanbestedingsprofessionals. De volgende zaken komen in ieder geval aan de orde:

 • De ‘winnende’ sleutelfunctionaris is al maanden niet meer in dienst. Had de inschrijver dit aan de aanbestedende dienst moeten melden?
 • Kan een facultatieve uitsluitingsgrond ook betrekking hebben op de lopende aanbesteding?
 • Moet het hele bedrijf het CO2-ambitieniveau hebben of moet alleen de opdracht op het CO2-ambitieniveau worden uitgevoerd?
 • De als eerste geëindigde inschrijver wordt uitgesloten. De als tweede geëindigde inschrijver is nu de enige geldige inschrijver. Als er niet aan hem gegund wordt, heeft hij dan recht op een schadevergoeding?
 • Het uitsluiten van een inschrijver vanwege de mogelijke schending van een eis die geen enkel redelijk doel dient acht de voorzieningenrechter niet proportioneel. Waar of niet?
 • Er is wel een ondertekend UEA van de onderaannemers ingeleverd, maar niet het invulformulier D. Vindt de rechter het ‘onnodig formalistisch’ als de inschrijver hierom uitgesloten zou moeten worden?
 • Moet een aanbestedende dienst altijd een proportionaliteitstoets uitvoeren bij de beoordeling of een inschrijver bij toepassing van een uitsluitingsgrond ook daadwerkelijk moet worden uitgesloten?
 • Aanbestedende diensten moeten ook de prijzen bekendmaken. De rechter zegt dat het ‘te ver gaat om de om de aanbestedende dienst te vertrouwen als hij zegt dat de winnaar met de laagste prijs heeft ingeschreven’. Waar of niet?
 • Mag een aanbestedende dienst naast de in de Aanbestedingswet genoemde uitsluitingsgronden ook zelf uitsluitingsgronden bedenken?
 • Een inschrijver heeft deel IIIB van het UEA niet ingevuld. Mag dat van de rechtbank Midden-Nederland alsnog?
 • Social return: vallen jongeren met een ‘vlekje’ onder de doelgroep NUO3?
 • Kan een inschrijving die te laat is gedaan, wel verder beoordeeld worden, als voor het overschrijden van de termijn aantoonbaar een goede reden is?
 • Er is volgens de rechter sprake van een serieuze en niet gerechtvaardigde beperking van het aantal gegadigden, die in strijd is met wezenlijke uitgangspunten van het aanbestedingsrecht. Is Grossmann dan niet van toepassing? (anders gezegd: is Grossmann niet van toepassing als het echt heel erg is)
 • Duurzaamheid is van groot belang.  Moet een inschrijver aannemelijk kunnen maken dat uit de producteigenschappen volgt dat de buizen en ringen ook na 60 (!?) jaar nog aan de eisen voldoen?
 • 10,3% van de klanten van de huidige vervoerder geeft een 6 of lager voor de dienstverlening. In de inschrijving wordt beweerd dat dit verlaagd zal worden naar 0,5%. Is dit een realistische inschrijving?
 • Er wordt geloot. Een inschrijver eindigt als tweede. Nummer een wordt alsnog terzijde gelegd. Wordt nummer twee dan de winnaar, of moet er opnieuw geloot worden?
 • In de stukken staat: “Het in te dienen kwaliteitsdocument dient geanonimiseerd en blanco (zonder logo) te worden aangeboden.” Moet de beoordeling volgens de rechter dan ook anoniem zijn?

Cursusleiders Theo van der Linden en Suzanne Brackmann
Cursuslocatie Hotel De Witte Bergen in Eemnes
Aanvang: 10.00 uur, einde: ca. 16.00 uur
Prijs € 495,- excl BTW, inclusief een zeer volledige cursusmap, gratis taxivervoer heen en terug vanaf station Hilversum en een prima lunch.
Aanmelden vdlc@bart.nl