Jurisprudentie-marathon Aanbestedingsrecht

Cursusdata: 29 juni (vol) en 7 september (nog enkele plaatsen

Er is ook al een datum voor de editie van 2021 en dat is 9 december 2021.

De jurisprudentie-marathon is inmiddels een begrip in de aanbestedingswereld. Op speelse wijze (in de vorm van een quiz) behandelen Suzanne Brackmann en Theo van der Linden meer dan 40 recente rechtszaken )

De volgende zaken zijn al geselecteerd: 

Vlak voor het verstrijken van de inschrijvingstermijn toont de directeur van een inschrijver interesse voor de gezondheid van de bestuursvoorzitter en zijn echtgenote. De rechter vindt dat dat achterwege had moeten blijven. Waar of niet? 

Kan nummer twee recht hebben op een schadevergoeding wegens gederfde winst als er vanwege het niet voldoen aan de geschiktheidseisen niet aan nummer een gegund had mogen worden? 

De beoordeling door de beoordelingscommissie is niet anoniem. Is hierdoor de beoordeling ongeldig? 

Had de aanbestedende dienst de smartphones functioneel moeten specificeren? 

Mag je als onderdeel van een aanbesteding voor de inspectie van speel- en sporttoestellen als casus een ‘gevaarlijk’ speeltoestel laten inspecteren? 

Twee inschrijvers hebben na de voorgenomen gunning overleg om afspraken over onderaanneming te maken. Mag dat?  

Is een aanbestedende dienst niet verantwoordelijk voor fouten in het bestek als hij in de aanbestedingsstukken zegt ‘niet verantwoordelijk gehouden te willen worden voor informatie die hij ter beschikking stelt’?  

Een aanbestedende dienst mag niet afwijken van de in de aanbestedingsstukken genoemde manier van beoordelen. Als dat toch gebeurd is, moet er dan altijd opnieuw aanbesteed worden? 

Een inschrijver moet borgen er voldoende personeel op afroep beschikbaar is. Is het hebben van een vestiging in de buurt een goed argument? 

De beoordelingscommissie zegt: “De inschrijver is niet ter plaatse (locatiebezoek) geweest. Het plan is daardoor erg algemeen gesteld.” De inschrijver is echter wel ter plaatse geweest. Gaat de beoordelingscommissie hiermee buiten zijn boekje? 

Kan er volgens de rechtbank Gelderland ondanks de aanduiding GE (geschiktheidseis) ook een uitvoeringseis bedoeld worden? 

De derde NvI werd op de Aanbestedingskalender abusievelijk aangeduid met dezelfde documentnaam als de tweede NvI (‘ [documentnaam] .zip’) en had dezelfde bestandgrootte. Een inschrijver mist hierdoor besteksposten. Is dit een kleine fout die hersteld mag worden? 

Een concurrent stelt op linkedin gezien te hebben, dat de beoogde kandidaat niet tien jaar, maar ‘slechts’ 9,5 jaar ervaring heeft. De rechter zegt dat de gemeente niet mag gunnen maar eerst onderzoek moet doen naar de relevante ervaring van de kandidaat. Waar of niet? 

Bij een Europese openbare aanbestedingsprocedure voor de inhuur van flexibele arbeidskrachten moet het SROI-percentage minimaal 5% zijn, maar voor een hoger percentage krijg je meer punten. De winnende inschrijver biedt 31%, maar daar zit ook SROI bij die niets met het voorwerp van de opdracht te maken heeft. Mag dat van de rechter? 

Een bedrijf garandeert bepaalde responstijden bij een aanbesteding voor gladheidsbestrijding. Moet er bij het berekenen daarvan dan uitgegaan worden van de vestigingsplaats van het bedrijf, of mag het ook op basis van de woonplaatsen van de chauffeurs? 

Cursusleiders Theo van der Linden en Suzanne Brackmann
Cursuslocatie Hotel De Witte Bergen in Eemnes
Aanvang: 10.00 uur, einde: ca. 16.00 uur
Prijs € 495,- excl BTW, inclusief een zeer volledige cursusmap, gratis taxivervoer heen en terug vanaf station Hilversum en een prima lunch.
Aanmelden vdlc@bart.nl