VdLC
aanbestedingscursussen
voor aanbestedende diensten en bedrijven

Kijk uit met bellen!

Bij een aanbesteding van de gemeente Waalhoeke ontstaat onenigheid over een tevredenheidsverklaring. In de rechtszaak blijkt dat een inschrijver (FAB) opnames maakt van een telefoongesprek: Ik lees: “FAB heeft een opname van een telefoongesprek van 20 februari 2020 van haar met de heer [Naam 2] van Defensie overgelegd, alsmede een transcriptie van dat gesprek. Zij heeft ter zake in haar conclusie van repliek het volgende gesteld:”De heer [Naam 2] verklaarde [in dat telefoongesprek] dat hij geen oordeel had over het werk van FAB, positief noch negatief, en voorts dat hij niet bevoegd was een verklaring te verstrekken. FAB heeft daarna telefonisch contact gehad met de persoon van Defensie die daartoe wel bevoegd zou zijn, de heer [Naam 3] Deze heeft verklaard geen verklaring te willen verstrekken, omdat FAB geen opdrachtnemer was van Defensie, maar een onderaannemer. De heer [Naam 3] onthield zich dus ook van een oordeel over het werk van FAB.”

Of er in het bovenstaande geval aangekondigd is dat er opnames gemaakt zouden worden weet ik niet. Bij een aanbesteding over routegebonden vervoer had een gesprek plaatsgevonden tussen (de directeur en projectleider van) Taxibedrijf Witteveen en (in ieder geval) de leden van de beoordelingscommissie namens de gemeenten. Namens Witteveen is een bandopname van dit gesprek gemaakt, zonder dat de overige aanwezigen daarvan op de hoogte waren. Enkele citaten van hetgeen toen namens de gemeenten is gezegd uit het daarvan gemaakte gespreksverslag kwamen in de rechtszaak aan de orde:

“Het is meer ontzorgen van de opdrachtgever. Ja zo moeten we dat dan maar eigenlijk dat zien. Je legt ze op den uur allemaal naast elkaar van goh eigenlijk iedereen heeft gewoon dit niveau en dan ga je kijken van waar verschilt ‘m dat nou in.”

“Ja, het is wel echt een dingetje wat echt naar voren kwam. Maar dat het als een soort van min wordt gezien is in vergelijking ook met wat die anderen daar gedaan hebben.”

Er kan ook zonder opnames best veel misgaan met telefoongesprekken. Toen de gemeente Den Haag aan een aannemer meldde, dat hij gelijk geëindigd was met een andere inschrijver, en dat er geloot zou worden, zei hij : ‘ik hoor het wel’. Hij bedoelde echter niet de uitslag, maar de plaats en het tijdstip van de loting. De rechter vond dit een probleem en er kon opnieuw geloot worden.

Ook het inspreken op een voicemail is niet veilig. Deze inkoper van de NS merkte dat de door hem ingesproken tekst letterlijk in de rechtszaal ter sprake kwam:

“Wat mij nog wel van het hart moet dat ik je mails, dat ik die echt onprettig vindt. Onprettig in de zin van pushen en ze zitten op de rand van het beschuldigen. (…) En dat is niet wat ik in Frankrijk mee heb gemaakt toen wij op bezoek waren. Maar wat ik wel in jouw mails proef, is misschien wel helemaal niet de bedoeling, maar ik wou toch tegen je gezegd hebben, dat je je voordeel er mee kan doen. Want ja op zo’n manier, als dit tenminste ook je bedoeling is, lijkt mij dat geen vruchtbare basis voor wat voor vorm van samenwerking dan ook.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *