VdLC
aanbestedingscursussen
voor aanbestedende diensten en bedrijven

Fysieke afstand tussen inschrijver en aanbestedende dienst mag niet als gunningscriterium

Op het slot-seminar van Beter aanbesteden zei iemand dat je CO2-uitstoot als argument kon gebruiken om bij lokale partijen uit te komen. Een plaatselijke leverancier hoeft immers minder ver te rijden. Nog los van de vraag waarom je bij lokale partijen uit wilt komen, is deze redenering op losse schroeven komen te staan door een uitspraak van de rechtbank Gelderland.

Wat wil het geval, de afvalinzameling Rivierenland (AVRI) heeft een aanbesteding voor levering van minicontainers en dienstverlening bekendgemaakt. Ze hebben hierbij groot gewicht (van 1000 te verdienen punten) toe gekend aan de afstand tussen de afhaallocatie en de AVRI-werf.

De rechter zegt: “Het is duidelijk dat de score op W 1.05 uitsluitend wordt bepaald door de reisafstand in kilometers tussen de afhaallocatie en de AVRI-werf. Dat is niet voor tweeërlei uitleg vatbaar, is duidelijk dienstig aan het doel van beperking van de vervoerskosten voor AVRI en aan beperking van CO2 uitstoot door AVRI bij het ophalen van de containers en is daarom in het kader van de beste prijs-kwaliteit verhouding een proportionele eis die transparant en niet discriminatoir is.”

De advocaat van de tegenpartij zegt echter zeer terecht dat het niet uitmaakt waar die afhaallocatie is. Als die dichterbij is heb je later  meer uitstoot, is die verder weg dan heb je het eerder. De rechter snapt dat wel, maar vindt toch dat het mag:

“Dat het AVRI erom te doen is goede sier te maken met beperking van haar eigen CO2-footprint terwijl er mogelijk in de gehele vervoersketen door de door haar aangebrachte knip juist meer CO2 uitstoot plaatsvindt, mag maatschappelijk minder wenselijk zijn, maar doet hieraan op zichzelf niet af.” Eigenlijk, ongelofelijk, maar goed.

De rechter gaat verder en vraagt zich af of je überhaupt wel CO2-reductie in de hele keten in de gunning kan betrekken:

“Het is ook maar de vraag of het praktisch te verwezenlijken valt om op een zinvolle en werkbare manier CO2 reductie in de gehele vervoersketen in de gunningscriteria te betrekken.”

Toch heeft deze uitspraak nog een onverwachte cliffhanger. In deze zaak ging het om een afhaallocatie die je zelf vaststelt, maar mag je dezelfde redenering toepassen voor de productielocatie? Nee, dus!

De rechter zegt: “Elke inschrijver heeft de mogelijkheid om een zo hoog mogelijke score te behalen door een afhaallocatie te creëren zo dicht mogelijk bij de AVRI-werf. Een gunningscriterium waarbij de afstand tussen de productielocatie van de inschrijver en de AVRI-werf bepalend zou zijn, zou juist gemakkelijk discriminatoir kunnen worden omdat de productielocatie een gegeven is dat niet zomaar kan worden veranderd en de inschrijver die zijn fabriek toevallig dicht in de buurt van de AVRI-werf zou hebben in een gunstiger positie zou worden geplaatst dan een andere inschrijver.”

Theo van der Linden