VdLC
aanbestedingscursussen
voor aanbestedende diensten en bedrijven

Jurisprudentie-marathon Aanbestedingsrecht

De jurisprudentie-marathon is inmiddels een begrip in de aanbestedingswereld. Op speelse wijze (in de vorm van een quiz) behandelen Suzanne Brackmann en Theo van der Linden meer dan 40 rechtszaken die in het afgelopen half jaar gepubliceerd zijn. Vanwege de grote belangstelling wordt de marathon op 10 december en op 19 december gegeven. Het programma is uiteraard hetzelfde.

De volgende zaken zijn al geselecteerd:

 • Mag een aanbestedende dienst nog een nieuwe gunningsbeslissing nemen als al er een kort geding aanhangig is gemaakt?
 • Is het voldoende om in de motivering te zeggen dat een oplossing niet SMART is?
 • Er is een raamovereenkomst. Mag een aanbestedende dienst opdrachten die hier eigenlijk onder vallen toch door een ander laten uitvoeren?
 • Een inschrijver heeft (abusievelijk) de tweede en derde pagina van het Inschrijvingsbiljet gevoegd achter de eerste pagina van de Inschrijvingsstaat. Is dit een kleine fout die hersteld mag worden?
 • Een eis is per definitie een knockout-criterium. Als je niet aan een eis voldoet doe je niet meer mee. Ja of nee?
 • Door het kopiëren en plakken van tekst is er in de aanbestedingsstukken per abuis een verkeerd tekstfragment midden in een zin terecht gekomen, waardoor onduidelijkheid kan ontstaan. Komt de aanbestedende dienst er mee weg?
 • Is het niet hebben van ‘een onberispelijke reputatie’ een reden tot uitsluiting?
 • De als tweede geëindigde partij vermoedt dat de winnaar een oneigenlijke voorsprong had en wil inzage in een aantal documenten die te maken hebben over de voorbereiding van de aanbesteding. De rechter vindt dat niet nodig. Ja of nee? (verrassend antwoord!)
 • Mag een aanbestedende dienst bij een aanbesteding afvalinzameling de afstand tussen de productielocatie van de inschrijver en de gemeente een gunningscriterium maken?
 • De past performance-uitsluitingsgrond heeft het o.a. over een vroegtijdige beëindiging van de opdracht. Is dat te vergelijken met een schorsing?
 • Is mystery-shoppen een gunningscriterium dat is toegestaan?
 • Als een inschrijver bij gemeente X een wanprestatie heeft geleverd (past performance) mag hij dan bij gemeente Y daarvoor worden uitgesloten van deelname aan een aanbesteding?
 • Een aanbestedende dienst is niet tevreden over een externe adviseur. De rechter stelt vast dat deze niet goed op de hoogte was van de belangrijke procedurele zaken binnen [naam stichting] en dat hij  meer leiding had moeten geven op het proces. Volgens de rechter is hiermee het handelen van de adviseur zo onder de maat dat hij de zorgvuldigheidsnorm heeft geschonden. Ja of nee?
 • Een inschrijver stelt dat zij bij haar inschrijving per abuis een verouderde versie van het planningsdocument heeft ingediend en dat de Universiteit haar om opheldering had moeten vragen en haar in de gelegenheid had moeten stellen de juiste planning in te dienen. De rechter vindt dat ook. Ja of nee?
 • Als het kán zijn, dat er beïnvloeding heeft plaatsgevonden, mag een aanbestedende dienst een aanbesteding dan intrekken?
 • Is het gebruiken van een verkeerde versie van het UEA een kleine fout die hersteld mag worden?

Cursusleiders Theo van der Linden en Suzanne Brackmann
Cursuslocatie conferentiecentrum Drakenburg, Baarn
Aanvang: 10.00 uur, einde: ca. 16.00 uur
Prijs € 495,- excl BTW, inclusief een zeer volledige cursusmap, gratis taxivervoer heen en terug vanaf station Hilversum en een uitgebreid lunch-buffet
Aanmelden vdlc@bart.nl