VdLC
aanbestedingscursussen
voor aanbestedende diensten en bedrijven

Jurisprudentie-marathon Aanbestedingsrecht

De jurisprudentie-marathon is inmiddels een begrip in de aanbestedingswereld. Op speelse wijze (in de vorm van een quiz) behandelen Suzanne Brackmann en Theo van der Linden meer dan 40 rechtszaken die in het afgelopen half jaar gepubliceerd zijn. Vanwege de grote belangstelling wordt de marathon ook nog gegeven op 4 februari 2020. De sessie op 10 december 2019 is vol en voor 19 december zijn nog maar enkele plaatsen beschikbaar. Het programma is uiteraard hetzelfde. De volgende onderwerpen komen in ieder geval aan de orde:

 • Is het voor een aanbestedende dienst voldoende om in de motivering te zeggen dat een oplossing niet SMART is?
 • Er is een raamovereenkomst. Mag een aanbestedende dienst opdrachten die hier eigenlijk onder vallen toch door een ander laten uitvoeren?
 • De als tweede geëindigde partij vermoedt dat de winnaar een oneigenlijke voorsprong had en wil inzage in een aantal documenten die te maken hebben over de voorbereiding van de aanbesteding. Krijgt hij dat? (verrassende uitkomst!)
 • Als een inschrijver als onderaannemer bij gemeente X een wanprestatie heeft geleverd (past performance) mag hij dan bij gemeente Y daarvoor worden uitgesloten van deelname aan een aanbesteding?
 • Een aanbestedende dienst hanteert een vermenigvuldigingsfactor van -0,1 die nergens in de aanbestedingsstukken staat. Mag dat?
 • Is het gebruiken van een andere versie, dan de bij de inschrijvingsleidraad gevoegde versie van het UEA, een reden tot uitsluiting?
 • Mag een aanbestedende dienst bij een aanbesteding afvalinzameling de afstand tussen de productielocatie van de inschrijver en de gemeente een gunningscriterium maken?
 • Is een latere ingangsdatum dan in de aanbestedingsstukken staat een wezenlijke wijziging?
 • Mag de gemeente Eindhoven alle inhuur (op jaarbasis ca € 20.000.000,- ) in één opdracht in de markt zetten omdat zij ‘ontzorgd’ wil worden?
 • De digitale kluis met de prijzen is zes minuten na de kluis met de kwaliteitsdocumenten geopend. Mag dat van de rechter?
 • In een vonnis van 9 mei 2019 is de Gemeente veroordeeld om de inschrijvingen door een nieuw samen te stellen onbevooroordeeld beoordelingsteam te laten beoordelen. Moeten er dan nieuwe interviews plaatsvinden of moet het op basis van de tapes van de al gehouden interviews?
 • Een inschrijver gaat door ondertekening met alle voorwaarden akkoord, maar maakt elders in zijn inschrijving een voorbehoud. In de stukken staat echter dat de ondertekening prevaleert boven elders gemaakte voorbehouden. Mag deze inschrijver dan toch uitgesloten worden vanwege een voorwaardelijke inschrijving?
 • Geldt bij de uitsluitingsgrond ‘past performance’ het moment van de gebeurtenis (bij het kijken of het binnen de drie jaar termijn valt) of het moment van de sanctie?

Cursusleiders Theo van der Linden en Suzanne Brackmann
Cursuslocatie conferentiecentrum Drakenburg, Baarn
Aanvang: 10.00 uur, einde: ca. 16.00 uur
Prijs € 495,- excl BTW, inclusief een zeer volledige cursusmap, gratis taxivervoer heen en terug vanaf station Hilversum en een uitgebreid lunch-buffet
Aanmelden vdlc@bart.nl