VdLC
Aanbestedingsopleidingen voor
aanbestedende diensten en inschrijvers

CURSUSSEN

KLANTEN

CONTACT

HOME

JURISPRUDENTIE

CURSUSDATA

BOEK

INCOMPANYTRAINING

Al onze cursussen worden gegeven in conferentiecentrum Drakenburg in Baarn of bij u op locatie (zie ook incompany-trainingen). U kunt uzelf en/of uw collega’s en medewerkers aanmelden door een email te sturen naar vdlc@bart.nl


Basiscursus (Europees) aanbesteden

21 maart 2018, hele dag, 10.00 uur - 16.00 uur € 425,- ex btw
10 april 2018, hele dag, 10.00 uur - 16.00 uur € 425,- ex btw
Aan de hand van de tekst van de nieuwe Aanbestedingswet nemen we alle aspecten van het aanbesteden door. We gaan niet alleen in op Europese aanbestedingen maar we kijken ook naar meervoudig onderhandse aanbestedingen, waarbij de aanbestedende dienst zelf de inschrijvers kiest. De cursus is zo opgezet dat de informatie voor zowel inschrijvers als aanbestedende diensten nuttig is. Het is zeker geen droge juridische dag, alles wordt door middel van voorbeelden, cases en anekdotes in helder Nederlands uitgelegd. We noemen dit een basiscursus maar hij is ook zeer geschikt en wordt veel gebruikt als opfriscursus voor ervaren aanbesteders.

Cursusleider: Theo van der Linden

Vervolgcursus (Europees) aanbesteden

22 maart hele dag, 10.00 uur - 16.00 uur € 425,- ex btw
22 mei hele dag, 10.00 uur - 16.00 uur € 425,- ex btw

Waar we in de basiscursus kort op veel verschillende onderwerpen ingaan, gaan we in deze vervolgcursus over een aantal onderwerpen ‘de diepte in’. Hoe wordt de Aanbestedingswet in de praktijk toegepast en wat vinden rechters daarvan? We kijken met name naar het samenvoegen van opdrachten, de voors en tegens van elektronisch inschrijven, het herstel van kleine fouten, het beoordelen van de kwaliteit, de ‘kan’-bepaling, het terugkomen op een toezegging door een AD, manipulatief en strategisch inschrijven, abnormaal laag inschrijven, presentaties en interviews, het aanvullen van de gunningsbeslissing, de motivering van de gunning, het intrekken van een opdracht en het in beroep gaan tegen een gunningsbeslissing. Alles in helder Nederlands uitgelegd aan de hand van concrete voorbeelden en cases.
Cursusleider: Theo van der Linden

Meervoudig onderhands aanbesteden
3 april 2018, middagcursus, 13.30 uur - 17.00 uur, € 295,- ex btw
Europees aanbesteden komt relatief weinig voor in Nederland. Het overgrote deel van de overheidsopdrachten wordt in de markt gezet als een meervoudig onderhandse aanbesteding, wat inhoudt dat de aanbestedende dienst zelf tussen de drie en vijf partijen uitkiest om een offerte uit te brengen.
Toch zijn er ook hierbij wel zaken die u moet weten. Mogen er bijvoorbeeld alleen lokale partijen uitgenodigd worden? Moet er een soort stand-still-termijn zijn voordat er gegund wordt? En is er een verschil tussen leveringen en diensten enerzijds en werken anderzijds?
In deze praktische middagcursus geven we antwoord op deze en andere vragen en kijken we ook naar wat rechtszaken over meervoudig onderhandse aanbestedingen.
Cursusleider Theo van der Linden

Cursus Aanbesteden op beste prijs kwaliteit verhouding (BPKV)_
5 april 2018, middagcursus, 13.30 uur - 17.00 uur, € 295,- ex btw

Deze cursus behandelt de meest gebruikte beoordelings- en rekenmethodieken bij aanbestedingen. Ook gaan we uitgebreid in op het beoordelen van kwaliteit. Wanneer moet dat met een commissie en wat moeten de bedrijven van tevoren al weten over de beoordeling?
Een opmerkelijke vernieuwing is dat personen onderdeel van de gunning kunnen worden. Maar hoe moet je daar in de praktijk mee omgaan? Speciale aandacht dus voor presentaties en interviews. Kan een aanbestedende dienst onder het contract uit als de ‘afgesproken’ projectmanager niet meer beschikbaar blijkt te zijn?
Aan de orde komen de meest gebruikte BPKV-methodieken (relatief, exact, BVP en gunnen op waarde) en hoe zij zich verhouden tot de aanbestedinsgwetgeving.

De cursus wordt afgesloten met de meest recente jurisprudentie over dit onderwerp.
Cursusleider Theo van der Linden

Jurisprudentiemarathon Sociaal Domein

5 juni 2018, hele dag, 10.00 uur - 16.30 uur, € 495,- ex btw
De afgelopen jaren zijn er tientallen rechtszaken geweest over aanbestedingen in het sociaal domein. De uitkomsten van die zaken zijn van groot belang voor de dagelijkse praktijk.
Daarom hebben aanbestedingsdeskundige Theo van der Linden en advocaat mr. Tim H.G. Robbe de handen ineen geslagen en een cursusdag samengesteld waarin de belangrijkste rechtszaken in helder Nederlands uiteengezet worden. Ook gaan we in op de belangrijkste uitspraken van de commissie van aanbestedingsexperts op dit gebied, en besteden we speciale aandacht aan het fenomeen ‘social return’. Wat mag er nu wel en niet gevraagd worden? Bent u werkzaam in het sociaal domein, als leverancier of als opdrachtgever, dan is dit een onmisbare dag voor u.
Cursusleiders:
Theo van der Linden en Tim Robbe


Jurisprudentiemarathon aanbestedingsrecht (voorjaar 2018)
19 juni 2018, hele dag, 10.00 uur - 16.30 uur, € 495,- ex btw
De jurisprudentiemarathon Aanbestedingsrecht is inmiddels een begrip in de aanbestedingswereld. Suzanne Brackmann en Theo van der Linden gaan op speelse wijze in op de meest recente zaken en leggen uit op welke wijze u deze inzichten in de praktijk kunt gebruiken. De zaken in deze marathon zijn nog niet in eerdere marathons behandeld en zijn gepubliceerd in de periode januari 2018-juni 2018. Als vanouds wordt de marathon afgesloten met een lied en een borrel.
Cursusleiders: Theo van der Linden en Suzanne Brackmann

Alle cursussen van VdLC zijn zo opgezet dat ze zowel voor aanbestedende diensten als voor inschrijvers van nut zijn. De cursussen vinden plaats in conferentiecentrum Drakenburg in Baarn. U kunt uzelf en/of uw collega's opgeven door een email te sturen naar vdlc@bart.nl

In samenwerking met Tender Services Group worden twee cursussen over TenderNed georganiseerd.

Meer informatie hierover vindt u op www.tenderservicesgroup.com

Terug


CURSUSSEN