VdLC
Aanbestedingsopleidingen voor
aanbestedende diensten en inschrijvers

CURSUSSEN

KLANTEN

CONTACT

HOME

JURISPRUDENTIE

CURSUSDATA

BOEK

INCOMPANYTRAINING

Al onze cursussen worden gegeven in conferentiecentrum Drakenburg in Baarn of bij u op locatie (zie ook incompany-trainingen). U kunt uzelf en/of uw collega’s en medewerkers aanmelden door een email te sturen naar vdlc@bart.nl


Basiscursus (Europees) aanbesteden

13 februari 2018, hele dag, 10,00 uur - 16.00 uur € 395,- ex btw
Aan de hand van de tekst van de nieuwe Aanbestedingswet nemen we alle aspecten van het aanbesteden door. We gaan niet alleen in op Europese aanbestedingen maar we kijken ook naar meervoudig onderhandse aanbestedingen, waarbij de aanbestedende dienst zelf de inschrijvers kiest. De cursus is zo opgezet dat de informatie voor zowel inschrijvers als aanbestedende diensten nuttig is. Het is zeker geen droge juridische dag, alles wordt door middel van voorbeelden, cases en anekdotes in helder Nederlands uitgelegd. We noemen dit een basiscursus maar hij is ook zeer geschikt en veel gebruikt als opfriscursus voor ervaren aanbesteders.

Cursusleider: Theo van der Linden

Meervoudig onderhands aanbesteden
3 april 2018, middagcursus, 13.30 uur - 17.00 uur, € 295,- ex btw
Europees aanbesteden komt relatief weinig voor in Nederland. Het overgrote deel van de overheidsopdrachten wordt in de markt gezet als een meervoudig onderhandse aanbesteding, wat inhoudt dat de aanbestedende dienst zelf tussen de drie en vijf partijen uitkiest om een offerte uit te brengen.
Toch zijn er ook hierbij wel zaken die u moet weten. Mogen er bijvoorbeeld alleen lokale partijen uitgenodigd worden? Moet er een soort stand-still-termijn zijn voordat er gegund wordt? En is er een verschil tussen leveringen en diensten enerzijds en werken anderzijds?
In deze praktische middagcursus geven we antwoord op deze en andere vragen en kijken we ook naar wat rechtszaken over meervoudig onderhandse aanbestedingen.
Cursusleider Theo van der Linden

Cursus Aanbesteden op beste prijs/kwaliteit verhouding
5 april 2018, middagcursus, 13.30 uur - 17.00 uur, € 295,- ex btw

Deze cursus behandelt de meest gebruikte beoordelings- en rekenmethodieken bij aanbestedingen. Ook gaan we uitgebreid in op het beoordelen van kwaliteit. Wanneer moet dat met een commissie en wat moeten de bedrijven van tevoren al weten over de beoordeling?
Een andere opmerkelijke vernieuwing is dat personen onderdeel van de gunning kunnen worden. Maar hoe moet je daar in de praktijk mee omgaan? Speciale aandacht dus voor presentaties en inteviews. Kan een aanbestedende dienst onder het contract uit als de ‘afgesproken’ projectmanager niet meer beschikbaar blijkt te zijn?
Aan de orde komen de meest gebruikte EMVI-methodieken (relatief, exact, BVP en gunnen op waarde) en hoe zij zich verhouden tot de aanbestedinsgwetgeving.

De cursus wordt afgesloten met de meest recente jurisprudentie over dit onderwerp.
Cursusleider Theo van der Linden

Jurisprudentiemarathon aanbestedingsrecht editie januari 2018
23 januari 2018, hele dag, 10.00 uur - 16.30 uur, € 495,- ex btw
De hoeveelheid aanbestedingsjurisprudentie is werkelijk enorm. Suzanne Brackmann en Theo van der Linden gaan op speelse wijze weer in op de meest recente zaken en leggen uit op welke wijze u deze inzichten in de praktijk kunt gebruiken. De zaken in deze marathon zijn nog niet in eerdere marathons behandeld en zijn gepubliceerd in de periode juni 2017-december 2017. Als vanouds wordt de marathon afgesloten met live-muziek en een borrel.
Klik hier voor de keuze van de zaken.
Cursusleiders: Theo van der Linden en Suzanne Brackmann

Alle cursussen van VdLC zijn zo opgezet dat ze zowel voor aanbestedende diensten als voor inschrijvers van nut zijn. De cursussen vinden plaats in conferentiecentrum Drakenburg in Baarn. U kunt uzelf en/of uw collega's opgeven door een email te sturen naar vdlc@bart.nl

In samenwerking met Tender Services Group worden twee cursussen over TenderNed georganiseerd


Werken met TenderNed voor Aanbestedende Diensten
hele dag, € 595,- excl. BTW

Werken met TenderNed voor inschrijvers

halve dag, € 250,- excl. BTW


Terug


CURSUSSEN