VdLC
Aanbestedingsopleidingen voor
aanbestedende diensten en inschrijvers

CURSUSSEN

KLANTEN

CONTACT

HOME

JURISPRUDENTIE

CURSUSDATA

BOEK

INCOMPANYTRAINING

PROGRAMMA JURISPRUDENTIEMARATHON
12 DECEMBER 2017 EN 23 JANUARI 2018


In één dag behandelen mr Suzanne Brackmann en Theo van der Linden in helder Nederlands meer dan 40 recente rechtszaken over aanbestedingen die direct gevolgen hebben voor de dagelijkse praktijk. Met live-muziek en een netwerkborrel na afloop. De cursuslocatie is conferentiecentrum Drakenburg in Baarn. (inclusief taxivervoer vanaf en terug naar station Hilversum)

De volgende zaken zijn al geselecteerd:

· Als in de aanbestedingsstukken staat dat “de aanbesteding wordt uitgevoerd conform de methodiek Best Value Procurement” moet de aanbesteding dan ook worden uitgevoerd conform de methodiek Best Value Procurement?

· Wordt de stand-still-termijn verlengd zolang er over de zaak gecorrespondeerd wordt?

· Een partij schrijft in met een aanneemsom van € 6.144.000,-. Er is sprake van een kleine fout die een verschil van € 522,32 tot gevolg heeft. Mag die fout hersteld worden?

· Kan de eventuele schade vanwege een ondeugdelijke gunningsbrief worden toegerekend aan de adviseur die de aanbesteding begeleidde?

· Zegt de rechtbank Midden-Nederland echt “Dit roept de vraag op of de keuze voor BVP als aanbestedingsprocedure zonder het formuleren van concrete wensen of oplossingen wel de meest passende keuze was”?

· Een aanbestedende dienst weigert als onderdeel van de motivering de kostenraming te verstrekken. Mag dat van de rechter?

· Mag een aanbestedende dienst een inschrijver na de voorlopige gunningsbeslissing toestaan dat de winnende inschrijver van onderaannemer wisselt om aan een eis te voldoen?

· In het bestek staat dat ad-hoc verzoeken binnen 24 uur moeten worden uitgevoerd. Is dat ook in het weekend?

· Een aanbestedende dienst geeft prognoses voor vervoersvolumes maar zegt erbij ‘dat de vervoersvolumes sterk kunnen wijzigen. Mag dit van de rechter of vindt hij dat de opdracht niet duidelijk geformuleerd is?

· In de stukken die de onafhankelijke beoordelingscommissie ontvangt, zijn door het aanbestedingsteam de belangrijke passages al met een marker ‘ge-highlight’. Mag dat van de rechter of is dit te sturend?

· Bij BVP is het gebruikelijk om de interviews met de sleutelfiguren apart te houden. De gemeente Rotterdam houdt echter één interview met beide sleutelfiguren. In de stukken stond dat er twee geluidsbestanden gemaakt zouden worden. Is het denkbaar dat er bedoeld wordt dat er twee opnames van hetzelfde gesprek worden gemaakt?

· Stellling: Als je als aanbestedende dienst na het gewonnen kort geding zo snel mogelijk de opdracht gunt heb je het minste kans op problemen.

· Een verliezende inschrijver stelt dat twee winnende inschrijvers blijkens hun LinkedIn-profiel al worden ingehuurd door de aanbestedende dienst. Is hier sprake van belangenverstrengeling?

· De aanbestedende dienst stelt dat zij uit de inschrijving heeft begrepen dat de accountstructuur gericht is op één persoon. Er wordt niet expliciet gesproken over een eventuele back-up van de vaste contactpersoon. De inschrijver krijgt minder punten. Vindt de rechter dit terecht of is het vanzelfsprekend dat iemand vervangen wordt als hij of zij wegvalt?

· Kan een op voorhand gewenst aanbestedingsresultaat (wellicht) zijn ingegeven door de omstandigheid dat een inschrijver in het verleden steeds succesvol is opgekomen tegen eerdere beslissingen van de aanbestedende dienst, als gevolg waarvan zij op de 'strafbank' terecht zijn gekomen?

· Mag een aanbestedende dienst in de aanbestedingsstukken een ‘kan-bepaling’ opnemen of eigent zij zich hiermee een discretionaire bevoegdheid toe die op allerlei wijzen kan worden ingevuld waardoor de bepaling te veel ruimte biedt voor willekeur.”

· Bestaan er ook eisen die geen knockout inhouden?

· In de aanbestedingsstukken staat: ‘De afstand van de Markt 1 in Geleen tot aan de overslag- en / of verwerkingslocatie mag maximaal 20 kilometer bedragen’. Is dat hemelsbreed of over de weg?

· De RvAB heeft voor recht verklaard dat de overeenkomst “Renovatie en Meerjarig Onderhoud Hoornse Brug” door de Gemeente bij brief van 27 maart 2015 is ontbonden en dat [X] aansprakelijk is voor de schade die de Gemeente heeft geleden. Er wordt een nieuwe meervoudig onderhandse aanbesteding voor het werk uitgeschreven en [X] wordt niet uitgenodigd. Mag dat van de rechter?

· Mag een aanbestedende dienst van de rechtbank Gelderland een gunningsbeslissing gewoon aanvullen? (NB van de Hoge Raad mag het niet!)Klik hier voor alle cursusdata
Aanvang 10.00 uur
Einde ca. 16.30 uur
Plaats Conferentiecentrum Drakenburg in Baarn
Prijs € 495,- (excl. BTW, incl. uitgebreide cursusmap)

Aanmelden : vdlc@bart.nl