VdLC
Aanbestedingsopleidingen voor
aanbestedende diensten en inschrijvers

KLANTEN

CONTACT

HOME

JURISPRUDENTIE

CURSUSDATA

BOEK

INCOMPANYTRAINING

PROGRAMMA JURISPRUDENTIEMARATHON
19 JUNI 2018Inmiddels een begrip in de aanbestedingswereld. In één dag behandelen mr Suzanne Brackmann en Theo van der Linden in helder Nederlands meer dan 40 recente rechtszaken over aanbestedingen die direct gevolgen hebben voor de dagelijkse praktijk. Met live-muziek en een netwerkborrel na afloop. De cursuslocatie is conferentiecentrum Drakenburg in Baarn. (inclusief taxivervoer vanaf en terug naar station Hilversum)
De zaken zijn zeer recent en gepubliceerd in de periode december 2017- juni 2018.
Als u zich nu aanmeldt ontvangt u bovendien
gratis het boek ‘Aanbestedingsjurisprudentie in de praktijk editie 2018’.

De volgende vragen komen in ieder geval aan de orde:

·

De keuze voor de inschrijvers bij een meervoudig onderhandse aanbesteding moet op basis van objectieve criteria. Het criterium 'het bedrijf heeft al eens voor de gemeente gewerkt' is objectief (meetbaar). Is dat dus een geldig criterium om bedrijven te selecteren?

·

Kun je als leverancier van speeltoestellen 'onomstotelijk' bewijzen dat jouw speeltoestellen over 20 jaar voor 100% in aanmerking komen voor 're-use'?

·

Is 'Louis van Gaal-Engels' een goede basis voor afspraken bij een aanbesteding?

·

Als sprake is van een slechte past performance bij andere gemeenten en niet bij de aanbestedende gemeente zelf, mag die gemeente dan toch op basis daarvan een bedrijf uitsluiten bij een aanbesteding?

·

Wordt het financieren van een bezoek aan Lourdes ook beschouwd als corruptie bij een aanbesteding?

·

De gemeente meldt dat twee inschrijvers gelijk geëindigd zijn en dat er geloot gaat worden. Als een inschrijver daar telefonisch van op de hoogte gebracht wordt, zegt hij : 'ik hoor het wel'. Bedoelt hij de uitslag van de loting of het tijdstip en de plaats daarvan zodat hij aanwezig kan zijn?

·

Kan een referentie over onderhoudsbaggerwerk een bedrijfsvertrouwelijk karakter hebben waardoor de naam van de referent niet bekend gemaakt hoeft te worden

·

Bij een aanbesteding ter waarde van ca. € 25.000.000,- ontstaat ruzie over de tijdige indiening van de offerte in het Ariba-systeem. Was er een gele balk of een groene balk zichtbaar?

·

Informatie over een wezenlijk onderdeel van de aanbesteding staat niet vermeld in de Aanbestedingsleidraad of in het bestek zelf, maar in twee alinea's in een bijlage bij het bestek die honderden pagina's telt. Vindt de rechter dat het bedrijf het desondanks niet had mogen missen of heeft hij er begrip voor?

·

De verpakking dient duurzaam te zijn. Een inschrijver zegt geen verpakkingen te gebruiken en stelt recht te hebben op het maximale aantal punten bij dit gunningscriterium. Wat vindt de rechter?

·

Verwacht de rechter dat een managing director van een inschrijvend bedrijf zich op geen enkele wijze met een aanbesteding van € 60.000.000,- zal inlaten omdat hij voorkennis heeft?

·

Als prof. dr. [A] zegt dat de totale gunningssystematiek te kwalificeren is als “rammelend”, is dat dan een reden voor de rechter om te zeggen dat er niet op basis van deze procedure kan worden gegund?

·

Is de 'klik-factor' een geldig gunningscriterium bij aanbestedingen?

·

Moet in de aankondiging op Tenderned precies aangegeven worden wie de aanbestedende dienst is?

·

Een aanbestedende dienst publiceert de gunningsbeslissing op TenderNed op 18 september 2017. Later zeggen ze dat dat een vergissing was. Gelooft de rechter dat?

·

Bij een aanbesteding van WMO-vervoer mag de eigen bijdrage niet meer contant betaald worden. Maar is pinnen in de taxi wel toegestaan, omdat hiermee de privacy van deze groep mensen geschonden wordt?


Klik hier voor alle cursusdata
Aanvang 10.00 uur
Einde ca. 16.30 uur
Plaats Conferentiecentrum Drakenburg in Baarn
Prijs € 495,- (excl. BTW, incl. uitgebreide cursusmap)

Aanmelden : vdlc@bart.nl