VdLC
Aanbestedingsopleidingen voor
aanbestedende diensten en inschrijvers

KLANTEN

CONTACT

HOME

JURISPRUDENTIE

CURSUSDATA

BOEK

INCOMPANYTRAINING

PROGRAMMA JURISPRUDENTIE-MARATHON
13 FEBRUARI 2019 (VOL) EN 19 FEBRUARI 2019Inmiddels een begrip in de aanbestedingswereld. In één dag behandelen mr Suzanne Brackmann en Theo van der Linden in helder Nederlands meer dan 40 recente rechtszaken over aanbestedingen die direct gevolgen hebben voor de dagelijkse praktijk. Met live-muziek en een netwerkborrel na afloop. De cursuslocatie is conferentiecentrum Drakenburg in Baarn. (inclusief taxivervoer vanaf en terug naar station Hilversum)

We behandelen in ieder geval de volgende vragen:

" Mag de inhuur van personeel ook aanbesteed worden op laagste prijs?
" Speelt de Aanbestedingswet na de gunning nog een rol?
" Mag een kleine fout nooit hersteld worden met een document dat gemaakt is na het moment van inschrijving?
" Kun je meer punten scoren op het criterium 'gastvrijheid' als je meer aandacht geeft aan de bouwkundige en inrichtingsaspecten van de entree- en ontvangstruimte?
" Moet een aanbestedende dienst in beginsel uitgaan van de juistheid van (verklaringen in) de inschrijving?
" Is een korting van 99% op het restassortiment kantoorartikelen manipulatief?
" Is de eis dat een product in het 'topsegment' moet zitten toegelaten bij een aanbesteding?
" Moet de zittende leverancier altijd meewerken aan het creëren van een level-playing-field voor de nieuwe aanbesteding?
" Wie bepaalt of de leden van de beoordelingscommissie deskundig zijn?
" Waarom gaf de inschrijver specifiek aan dat het een vrouwelijk lid van de beoordelingscommissie was die uit de school klapte?
" Mag een aanbestedende dienst zeggen dat een inschrijver pas in het Uitvoeringsplan hoeft aan te tonen dat hij aan alle uit het bestek voortvloeiende verplichtingen kan voldoen?
" Moet je als procederende inschrijver goed opletten op wat je zelf in je nieuwsbrieven naar klanten schrijft?
" Is het arrest van de Hoge Raad van 7 december 2012 over het niet mogen aanvullen van de gunningsbeslissing ook van toepassing op de selectiebeslissing?
" Moet een gemeente, ook als het geen aanbesteding betreft, bij een keuzeprocedure toch de beginselen van gelijke behandeling, objectiviteit en transparantie naleven?
" Moet een ziekenhuis in het belang van de patiënt altijd de kwaliteit doorslaggevend laten zijn?
" De werkzaamheden voor een servicedesk zijn dermate gestandaardiseerd dat er maar weinig ruimte bestaat voor markpartijen om zich op het punt van de kwaliteit te onderscheiden. Vindt de rechter dat de aanbestedende dienst ten onrechte heeft aanbesteed op BPKV?
" Kan de rechter besluiten dat de aanbestedende dienst een aanbesteding niet mag stoppen maar moet voortzetten?
" Vindt de rechter dat een bedrijf in de inlichtingenronde had moeten vragen of hun 'nieuwe' product wel toelaatbaar is?
" Heb je als verliezende inschrijver bij een aanbesteding op laagste prijs er recht op om je positie in de ranking te weten?
" Als in de aanbestedingsstukken staat dat het lettertype voor het plan van aanpak verdana 9pnt moet zijn, kan iemand dan uitgesloten worden omdat er een plaatje bij zit dat verkleind is waardoor het lettertype verdana 5 pnt is?

Op 19 december en op 13 februari (extra editie) geven Suzanne Brackmann en ik antwoord op deze vragen.

Klik hier voor alle cursusdata
Aanvang 10.00 uur
Einde ca. 16.30 uur
Plaats Conferentiecentrum Drakenburg in Baarn
Prijs € 495,- (excl. BTW, incl. uitgebreide cursusmap)

Aanmelden : vdlc@bart.nl

Terug