VdLC
Aanbestedingsopleidingen voor
aanbestedende diensten en inschrijvers

KLANTEN

CONTACT

HOME

JURISPRUDENTIE

CURSUSDATA

BOEK

INCOMPANYTRAINING

BASISCURSUS (EUROPEES) AANBESTEDEN


Niet alleen voor nieuwkomers interessant maar ook een ideale opfriscursus voor ervaren aanbesteders die willen weten hoe de huidige stand van zaken is. Zeer veel cases en voorbeelden uit de praktijk, met de nodige humor en relativering verteld door Theo van der Linden.

Wetgeving
Kunt u er nog wijs uit worden? Een Europese richtlijn, een Aanbestedingswet, een Gids Proportionaliteit, een ARW 2016, een Aanbestedingsbesluit, en een klachtenregeling. Wij vertellen precies waar u in de praktijk mee te maken heeft.

Aanbestedende diensten
Wie moeten er nu eigenlijk verplicht aanbesteden? En wie hoeven dat juist niet!

Drempelwaarden
Welke drempels zijn er? Hoe worden die waarden berekend? Hoe kom je onder een Europese aanbesteding uit?

Aanbesteden onder de drempel
Bij welke bedragen mag je één op één een opdracht in de markt zetten? En wanneer mag je een aanbestedende dienst meervoudig onderhands aanbesteden? Klopt het dat je daarbij plaatselijke partijen mag voortrekken?

Meervoudig onderhandse aanbesteding
Wie mogen er uitgenodigd worden? Hoe moet dat? Kan een bedrijf protesteren als hij niet gevraagd wordt?

Europese aanbestedingsprocedures
We kijken naar de verschillende aanbestedingsprocedures.

Onderhandelingsprocedure
Wanneer mag er onderhandeld worden? En hoe moet dat gedaan worden?

Concurrentiegerichte dialoog
De bedoeling van deze procedure is duidelijk: overheid en bedrijf proberen samen een probleem op te lossen. Wat kan er allemaal mis gaan?

Publikatie van aanbestedingen
Tenderned? TED? Aanbestedingskalender? Wij vertellen u precies hoe het zit en waar u aanbestedingen kunt vinden.

Clusteren of samenvoegen van opdrachten
Vanuit MKB-standpunt is het verbod op clusteren een goed idee. Maar is het ook haalbaar? En hebben rechters er lak aan?

De aanbestedingsbeginselen
Het klinkt zo mooi: transparantie, objectief beoordelen en niet discrimineren. Maar wat houdt het in de praktijk in?

Uitsluitingsgronden en gedragsverklaring aanbesteden
De Verklaring Omtrent Gedrag voor rechtspersonen vervalt. Er komt een nieuwe Gedragsverklaring aanbesteden. Wat zijn de verschillen en waar kun je hem krijgen?

Eigen verklaring
Er is een nieuwe Europese Eigen Verklaring, het Uniform Europees Aanbestedingsdocument. Hoe werkt het?

“Past performance”
Mag een aanbestedende dienst prestaties uit het verleden mee laten wegen? En gaat het alleen om slechte prestaties bij de betreffende aanbestedende dienst?

Referenties
Het gaat sinds 2013 niet meer om gelijke referenties maar om kerncompetenties. Wat zijn dat precies? Hoeveel kerncompetenties zijn er per opdracht?

Nota van inlichtingen en één op één overleg
Bedrijven willen meestal die ene slimme vraag niet stellen omdat ze weten dat hun concurrenten dan ook weten aan welke oplossing zij denken. Daar is nu iets op gevonden: één op één overleg buiten de nota van inlichtingen om.

Gunningscriteria
Welke gunningscriteria mogen er gevraagd worden? Mogen duurzaamheid en MVO meegewogen worden en op welke manier?

Beste prijs kwaliteit verhouding

EMVI heet tegenwoordig aanbesteden op beste prijs/kwaliteit verhouding. Met voorbeelden en cases leggen we uit hoe dat werkt. Is een aanbesteding die 95% prijs en 5% kwaliteit is, ook een EMVI-aanbesteding?

Beoordelingscommissies

Eén van de meest besproken onderwerpen van aanbestedingen. Wie beoordelen de subjectieve elementen? Hoe weet een bedrijf dat dat eerlijk is gegaan?

Duurzaamheid
De levenscyclus is een belangrijk gunningscriterium geworden. Maar hoe moet je de waarde daarvan berekenen?

Strategisch en manipulatief inschrijven
Inschrijven met een productprijs van € 0,00 en een managementfee van € 800.000,-. Mag dat?

Alcatel-termijn en Grossmann
De Alcatel-termijn is 20 kalenderdagen. Wanneer gaat de termijn in en hoe moet hij berekend worden? En wanneer moet je al eerder in beroep gaan?

Motiveringsplicht
Waar heeft een bedrijf recht op wanneer er niet aan hem gegund wordt?


Klik hier voor de cursusdata
Cursusleider Theo van der Linden en/of Maarten Rooderkerk
Cursuslocatie conferentiecentrum Drakenburg, Baarn
Aanvang: 10.00 uur, einde: ca. 16.00 uur
Prijs € 425,- excl BTW, inclusief een zeer volledige cursusmap
en een uitgebreid lunch-buffet

Aanmelden vdlc@bart.nl

Terug