VdLC publishers/consultants
Aanbestedingsinformatie voor specialisten

Voor deze uitgave heeft Theo van der Linden een overzicht gemaakt van de rechtszaken die het meeste invloed hebben op de dagelijkse praktijk van het aanbesteden. Een onmisbaar boek voor zowel inschrijvers als aanbesteders!

Elk halfjaar verschijnt er een nieuwe editie met daarin ook de jurisprudentie van de periode daarvoor toegevoegd.

Klik hier voor de inhoudsopgave van het boek.

Klik hier om een hoofdstuk te lezen.

De prijs van deze uitgave is € 39,95 (ex btw en verzendkosten).

U kunt het boek bestellen op vdlc@bart.nl

Vergeet u niet het postadres te vermelden waar wij het boek naar toe moeten sturen.CURSUSSEN VOORJAAR 2017

Alle cursussen van VdLC zijn zo opgezet dat ze zowel voor aanbestedende diensten als voor inschrijvers van nut zijn. De cursussen vinden plaats in conferentiecentrum Drakenburg in Baarn. U kunt uzelf en/of uw collega's opgeven door een email te sturen naar vdlc@bart.nl

Basiscursus (Europees) aanbesteden (VOL)
20 februari 2017, hele dag, 10,00 uur - 16.00 uur € 395,- ex btw

Cursus Maatschappelijk verantwoord inkopen
23 februari 2017, middagcursus, 13.30 uur - 17.00 uur, € 295,- ex btw
Je kunt er niet meer omheen bij aanbestedingen: maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) is een absoluut speerpunt. Uitgangspunt is het effectief en efficiënt inzetten van MVI als instrument om een bijdrage te leveren aan de realisatie van beleidsdoelen. Je kunt daarbij denken aan het tegengaan van klimaatverandering, hergebruik van grondstoffen, toepassing van biobased grondstoffen en materialen, leefbaar loon en het verbeteren van arbeidsomstandigheden en nog veel meer. In deze cursus kijken we naar het manifest MVI, het onderliggende plan van aanpak en de mogelijkheden die de A'wet biedt (levenscyclus als gunningscriterium). Hoe moet je hier in de praktijk mee omgaan? Geen zweverig geleuter, nuttige info voor de dagelijkse praktijk. We bieden handvatten voor zowel aanbestedende diensten als bedrijven.

Basiscursus (Europees) aanbesteden
2 maart 2017, hele dag, 10,00 uur - 16.00 uur € 395,- ex btw
Aan de hand van de tekst van de nieuwe Aanbestedingswet nemen we alle aspecten van het aanbesteden door. We gaan niet alleen in op Europese aanbestedingen maar we kijken ook naar meervoudig onderhandse aanbestedingen, waarbij de aanbestedende dienst zelf de inschrijvers kiest. Alles wordt aan de hand van voorbeelden, cases en anekdotes in helder Nederlands uitgelegd. Ook zeer geschikt en veel gebruikt als opfriscursus voor ervaren aanbesteders.

Cursus ARW 2016
8 maart 2017, middagcursus, 13.30 uur - 17.00 uur, € 295,- ex btw
Het nieuwe ARW 2016 is verplicht voor de aanbestedingen van werken onder de Europese drempels. Dat betekent bijvoorbeeld dat de meervoudig onderhandse procedure uitgevoerd moet worden zoals die in het ARW 2016 beschreven staat. In deze cursus behandelen we niet alleen de verschillen tussen het ARW 2012 en het ARW 2016, maar we gaan ook uitgebreid in op de zojuist genoemde meervoudig onderhandse aanbesteding.

Aanbesteden op beste prijs/kwaliteit verhouding (EMVI 2017)
29 maart 2017, middagcursus, 13.30 uur - 17.00 uur, € 295,- ex btw
Wat we vroeger EMVI noemden, heet nu aanbesteden op beste prijs kwaliteit verhouding. In deze cursus behandelen we niet alleen de verschillende rekenmethodieken maar we gaan ook uitgebreid in op het beoordelen (AD) en schrijven (inschrijver) van bijvoorbeeld plannen van aanpak. Speciale aandacht hebben we voor interviews en presentaties en de beoordeling daarvan. Uiteraard praten we over Best Value Procurement, gunnen op waarde en de relatieve en exacte methode. Het laatste deel van de cursus besteden we aan rechtszaken over EMVI-methodieken.

Het nieuwe aanbesteden (onderhandelen, samenwerken en innoveren)
30 maart 2017, middagcursus, 13.30 uur - 17.00 uur, € 295,- ex btw
Aanbesteden is de laatste twee jaar enorm veranderd. Het traditionele aanbesteden op laagste prijs komt steeds minder vaak voor. Aanbesteden is veel meer een proces van onderhandelen, samenwerken en innoveren geworden. In één middag neemt Tim Robbe of Theo van der Linden u mee langs de nieuwe procedures en legt u uit hoe aanbestedende diensten met de nieuw verworven vrijheden om moeten gaan.
Aanbesteden op prijs/kwaliteit verhouding (Gunnen op waarde, relatieve methode,

Cursus Arresten van het Hof van Justitie van de EU
31 maart 2017, middagcursus, 13.30 uur - 17.00 uur, € 295,- ex btw
Hoe vaak wordt er niet verwezen naar arresten van het Hof van Justitie van de EU. De namen kennen we allemaal, maar wat staat er nu echt in. Alle arresten worden in deze cursus zodanig uitgelegd dat het zelfs voor een volstrekte juridische leek goed te begrijpen is. Als u deze cursus gevolgd heeft zult u door te citeren uit de arresten een onuitwisbare indruk op uw collega's maken. Aan de orde komen o.a. de volgende arresten:
Grossmann (op tijd bezwaar maken)
Fabricom (kennisvoorsprong)
Unix (merknamen)
Het 'koffie-arrest' (keurmerken)
Pressetext (wezenlijke wijziging)
Diverse arresten (dwingende spoed)
Universale-bau (selectiecriteria)
SIAC, Concordia, Wienstrom (gunningscriteria)
Storebaelt, SAG en Manova (herstel van kleine fouten)

Cursus Gids Proportionaliteit
11 april 2017, middagcursus, 13.30 uur - 17.00 uur, € 295,- ex btw
Net als de vorige editie wordt veel duidelijk gemaakt met voorbeelden en praktische cases. In de cursus nemen we de Gids door en kijken we met nadruk naar de veranderingen ten opzichte van de vorige Gids. Opvallend is weer dat de Gids sommige zaken veel duidelijker benoemd dan de Wet: "Uitsluiting op basis van een eenmalige slechte beoordeling van een projectleider is dus niet proportioneel." Een zeer interessante cursus voor de aanbestedingsprofessional.

Cursus Integriteit bij aanbestedingen
19 april 2017, middagcursus, 13.30 uur - 17.00 uur, € 295,- ex btw
Integriteit bij aanbestedingen staat steeds hoger op de politieke agenda. In deze cursus gaan we in op wetteksten over integriteit (artikel 1.10 A'wet, artikel 125quater van de ambtenarenwet), we kijken welke formuleringen in aanbestedingen kunnen leiden tot vriendjespolitiek ("de aanbestedende dienst
kan de inschrijver uitsluiten als…") en we kijken naar een tiental rechtszaken waarbij sprake was van omkoping en corruptie bij aanbestedingen. Leuk en leerzaam.

Jurisprudentiemarathon
20 juni 2017, hele dag, 10.00 uur - 16.30 uur, € 495,- ex btw
Suzanne Brackmann en Theo van der Linden gaan weer in op de meest recente jurisprudentie. Alle deelnemers ontvangen het boek ‘Aanbestedingsjurisprudentie in de praktijk’ met daarin de gekozen rechtszaken.

VdLC is een uitgeverij/opleidingsinstituut dat zich uitsluitend richt op informatie over (Europese) aanbestedingen. VdLC is marktleider in Nederland op dit gebied. Meer dan 10.000 cursisten volgden de afgelopen 20 jaar een cursus bij VdLC. Uniek hierbij is dat al onze trainingen aan zowel bedrijfsleven als overheid gegeven worden. Onze emailservice over alle nederlandse aanbestedingsjurisprudentie wordt alom gewaardeerd. Ook hebben wij honderden incompanytrainingen mogen verzorgen bij gerenommeerde bedrijven en tientallen gemeenten en andere overheidsinstanties. Op deze website vindt u informatie over onze producten en diensten. Voor vragen, offertes of aanmeldingen kunt u ons mailen vdlc@bart.nl of bellen 06-19175338.

 
Alle cursussen worden gegeven in conferentiecentrum Drakenburg in Baarn. www.drakenburg.nl

U kunt uzelf en/of uw collega's opgeven door een email met uw adresgegevens te sturen naar
vdlc@bart.nl

In samenwerking met Tender Services Group worden twee cursussen over TenderNed georganiseerd


Werken met TenderNed voor Aanbestedende Diensten
Data op aanvraag, hele dag, € 595,- excl. BTW

Werken met TenderNed voor inschrijvers

Data op aanvraag, hele dag, € 595,- excl. BTW


TerugVdLC is een uitgeverij/opleidingsinstituut dat zich uitsluitend richt op informatie over (Europese) aanbestedingen. VdLC is marktleider in Nederland op dit gebied. Meer dan 10.000 cursisten volgden de afgelopen 20 jaar een cursus bij VdLC. Uniek hierbij is dat al onze trainingen aan zowel bedrijfsleven als overheid gegeven worden. Onze emailservice over alle nederlandse aanbestedingsjurisprudentie wordt alom gewaardeerd. Ook hebben wij honderden incompanytrainingen mogen verzorgen bij gerenommeerde bedrijven en tientallen gemeenten en andere overheidsinstanties. Op deze website vindt u informatie over onze producten en diensten. Voor vragen, offertes of aanmeldingen kunt u ons mailen vdlc@bart.nl of bellen 06-19175338.